3. edycja warsztatów finansowo-prawnych KIPA

Krajowa Izba Producentów Audiowizualnych zaprasza na pierwsze spotkanie w ramach nowego cyklu szkoleń finansowo-prawnych, które odbędzie się 13 maja w Warszawie. Wydarzenie jest współfinansowane przez PISF – Polski Instytut Sztuki Filmowej.

Kwestie podatkowe i rozliczeniowe w aspekcie międzynarodowym

Podatek u źródła i najczęściej spotykane modele współpracy, w których ten podatek występuje, status rezydenta i jego znaczenie podatkowe dla producenta, promocja filmu, możliwe sposoby finansowania i rozliczania kosztów P&A oraz kwestie „recoupmentu”, czyli podziału zysków z eksploatacji filmu to tematy, które zostaną poruszone podczas pierwszego spotkania w ramach 3. edycji warsztatów finansowo-prawnych KIPA 2014.

Czas i miejsce warsztatów

Szkolenie odbędzie się 13 maja 2014 w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 123a, w budynku Millenium Plaza. Szczegółowa informacja o numerze sali znajdować się będzie na tablicy informacyjnej we foyer budynku.

Zgłoszenia

Chętni proszeni są o wypełnienie formularza dostępnego na stronie www.kipa.pl i przesłanie go na adres biuro@kipa.pl lub faksem pod nr 22 840 59 01 do 6 maja 2014.W razie pytań można kontaktować się z biurem KIPA: 22 840 59 01. Terminy kolejnych warsztatów zostaną wkrótce podane na stronie www.audiowizualni.pl.

Warsztaty współfinansowane przez PISF

Cykl warsztatów finansowo-prawnych KIPA 2014 – 3. edycja współfinansowany jest przez PISF – Polski Instytut Sztuki Filmowej.

 

Na podstawie informacji prasowej

30.04.2014