3. konkurs Mazowieckiego Funduszu Filmowego

Mazowiecki Fundusz Filmowy ogłasza 3. edycję konkursu na wspieranie produkcji filmowej.

3. edycja

3. edycja konkursu ma budżet w wysokości 0,7 miliona złotych, który zagwarantował Samorząd Województwa Mazowieckiego. Podstawowym kryterium udziału projektów filmowych w konkursie jest powiązanie produkcji filmowej z Województwem Mazowieckim poprzez miejsca realizacji filmu, tematykę, udział w jego realizacji twórców i przedsiębiorców z terenu województwa mazowieckiego oraz wysokość budżetu wydatkowanego w regionie.

Mazowiecki Fundusz Filmowy koproducentem

Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki, operator Funduszu, będzie uczestniczyło w projektach wyłonionych w wyniku konkursu jako koproducent z wkładem finansowym. Warunki konkursu określa regulamin konkursu. Środki uzyskane w wyniku konkursu muszą zostać wydatkowane do końca 2013 roku.

Nabór wniosków do 25 stycznia

Wnioski na konkurs należy składać w siedzibie Mazowieckiego Centrum Kultury i Sztuki, przy ul. Elektoralnej 12 w Warszawie, w godz. 10.00-16.00, pokój nr 11. Wnioski będą przyjmowane od dnia 2 stycznia 2013 roku od godz. 10.00. Termin składania wniosków upływa 25 stycznia 2013 roku o godz. 16.00. Za termin złożenia wniosku uważa się datę i godzinę jego wpływu do MCKiS.

4 egzemplarze

Wniosek powinien być złożony w czterech egzemplarzach (1 oryginał i 3 kopie) oraz przesłany w formie elektronicznej na adres: mff@mckis.waw.pl. Każdy egzemplarz należy wpiąć w skoroszyt (w przypadku filmów fabularnych scenariusze mogą być spięte w oddzielnych teczkach lub innej zwartej formie).

 

Regulamin konkursu i formularz wniosku dostępne są na stronie internetowej: www.mff.mazovia.pl.

 

Informacja prasowa

03.01.2013