4. WAMA Film Festival

W dniach 10 – 14 października 2017 roku w Olsztynie odbędzie się 4. WAMA Film Festival. Wydarzenie jest współfinansowane przez PISF.

4. edycja 

Od 10 do 14 października 2017 roku w Olsztynie odbędzie się WAMA Film Festival. To czwarta odsłona wydarzenia, które co roku przyciąga do stolicy Warmii i Mazur znakomitych polskich i zagranicznych gości, najlepszych krytyków filmowych oraz – oczywiście – spragnioną dobrej sztuki publiczność.

Główną częścią programu festiwalowego są dwa konkursy: Międzynarodowy Konkurs Koprodukcji Filmowych i Konkurs Filmów Krótkich. Filmy w obu sekcjach oceniane będą przez niezależne składy jurorskie, które podczas finałowej gali wręczą w każdej kategorii konkursowej Grand Prix WAMA Film Festival. Dodatkowo powołane będzie jury mniejszości kulturowych. Swoją nagrodę przyzna również publiczność. WAMA Film Festival jest także jednym z dziewięciu polskich festiwali filmowych uprawnionych do przyznawania nominacji do prestiżowych Nagród im. Jana Machulskiego, dedykowanych młodym twórcom filmowym.

WAMA Film Festival 

WAMA to pierwszy tak duży festiwal filmowy na Warmii i Mazurach, a jednocześnie jedyny w kraju festiwal koprodukcji filmowych. Jego ideą jest wielokulturowość, a misją – promowanie wartości związanych ze wspólnym funkcjonowaniem różnych grup etnicznych, społecznych czy religijnych. Wokół tego tematu skupione są projekcje i wydarzenia towarzyszące festiwalowi.

Edukacja filmowa

Istotnym elementem WAMA Film Festival jest edukacja filmowa, w szczególności działania skierowane do młodzieży:

  • podczas Polsko-Ukraińskich Warsztatów Filmowych będzie można nauczyć się i sprawdzić w każdym z etapów procesu powstawania filmu – tworzeniu scenariusza, reżyserii, organizacji produkcji, realizacji obrazu i montażu,
  • przedmiotem polsko-litewsko-francuskiego programu VIEW – Video Essay Workshops będzie zmierzenie się z trudnym gatunkiem wideo-recenzji i wideo-eseju,
  • celem szkoleń INTERFILMLAB – edukacja na rzecz zwiększenia konkurencyjności i możliwości eksportowych polskiego przemysłu filmowego będzie edukacja młodych twórców i osób działających w branży filmowej w zakresie międzynarodowej sprzedaży, dystrybucji, obiegu festiwalowego, reguł współpracy z agentami sprzedaży, zasad korzystania z europejskich platform dystrybucyjnych oraz skutecznego samokształcenia i budowania własnej, autorskiej rozpoznawalności na międzynarodowym rynku filmowym.

Szczegółowe informacje na temat imprezy dostępne są pod adresem: www.wamafestival.pl.

Honorowy patronat nad festiwalem objął Polski Instytut Sztuki Filmowej.

WAMA Film Festival jest finansowany ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Programu Unii Europejskiej ERASMUS+. Realizację projektu współfinansuje Polski Instytut Sztuki Filmowej.

Polsko-Ukraińskie Warsztaty Filmowe w Olsztynie są finansowane ze środków Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży z dotacji Ministra Edukacji Narodowej oraz dofinansowane ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Polsko-Ukraińska Wymiana Młodzieży”.

Szkolenia „INTERFILMLAB – edukacja na rzecz zwiększenia konkurencyjności i możliwości eksportowych polskiego przemysłu filmowego” realizowane są ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Organizatorem imprezy jest Instytut KOSMOPOLIS Fundacja Nauki, Kultury i Edukacji, Oddział w Olsztynie.

Informacja prasowa 

04.09.2017