41. FFG. Forum SFP: „Fokus na Młodych”

„Fokus na Młodych” był tematem przewodnim tegorocznego Forum SFP, które tradycyjnie odbyło się ostatniego dnia Festiwalu Filmowego w Gdyni.

W spotkaniu wzięli udział: prezes Stowarzyszenia Filmowców Polskich Jacek Bromski, dyrektor Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej Magdalena Sroka, nowo wybrani wiceprezesi Stowarzyszenia: Karolina Bielawska i Dariusz Gajewski, szefowie Studia Munka: Jerzy Kapuściński i Ewa Jastrzębska oraz radca prawny SFP/ZAPA Dominik Skoczek.

Fokus na młodych

„Nasza kinematografia trzyma się bardzo dobrze. Świadczy o tym rekordowa frekwencja, 3,5 tys. akredytowanych osób na festiwalu, tłumy w kinach, 7 debiutów w Konkursie Głównym” – rozpoczął spotkanie Jacek Bromski.

PISF wspiera polskie debiuty

„Decyzja podjęta przed kilku laty, żeby w sposób priorytetowy traktować debiuty i filmy drugie była słuszna i znajduje odzwierciedlenie w nagrodach, które te filmy zdobywają w Polsce i za granicą. Liczba składanych do Instytutu wniosków młodych twórców w stosunku do ogółu aplikacji utrzymuje się na poziomie 20% we wszystkich priorytetach, za wyjątkiem filmu fabularnego, gdzie ten odsetek wynosi 30%. Łączna ilość wspartych w tym roku fabularnych produkcji debiutantów i autorów drugich filmów wynosi 8 na 14 łącznie docenionych projektów” – mówiła Magdalena Sroka.

Nowy dyrektor Studia Munka: „Wizytówką Studia Munka są 30-tki”

„W tym roku w Konkursie Głównym w Gdyni są dwa pełnometrażowe filmy zrealizowane w Studiu Munka. Chcielibyśmy, aby od przyszłego roku Studio Munka produkowało 2 pełnometrażowe debiuty fabularne rocznie. Pierwszeństwo przy pełnometrażowych debiutach, tak jak dotychczas, będą mieli autorzy najlepszych 30-tek. W te wakacje zakończyły się zdjęcia do debiutu Ewy Bukowskiej »53 wojny«. Punktem wyjścia do tego debiutu była 30-tka pt. »Powrót«. Mamy dwa scenariusze filmów fabularnych debiutantów, nad którymi intensywnie pracujemy. Produkcje Studia Munka kojarzone są z filmami artystycznymi. Chciałem podkreślić, że interesują nas również debiuty gatunkowe” – zapowiadał Jerzy Kapuściński. „Jesienią planujemy ogłosić pilotażowy program przeznaczony dla filmów 60-minutowych. Kolejnym pomysłem jest stworzenie mini zespołu literackiego, który będzie się składał z młodych pisarzy zainteresowanych filmem i rozwojem scenariuszy”. 

Zmiany programowe w Studiu Munka

„Chcemy wprowadzić ograniczenia wiekowe dla twórców, którzy chcą realizować swoje filmy w Studiu Munka. W krótkim metrażu do 35 lat, pełnometrażowym filmie do 40 lat. Dodatkowo chcemy, żeby każdy, kto składa do nas wniosek, dołączył do niego swoje minimum dwa krótkie filmy. W styczniu zaprosimy młodych twórców na specjalne dwudniowe spotkanie, na którym opowiemy więcej o planowanych zmianach i kierunkach programowych” – mówiła Ewa Jastrzębska.

Prezes SFP zwrócił uwagę młodym twórcom na wsparcie jakie oferują im doświadczeni filmowcy. „Pieniądze, które dostajecie od Studia Munka na wasze debiutanckie filmy to są pieniądze waszych starszych kolegów, którzy zgodzili się, żeby 10 % procent z tantiem, które otrzymują z ZAPY odpisywać i przekazywać na specjalny fundusz wspierania kultury i młodych”.

Nowy zarząd Koła Młodych Filmowców SFP

Na Forum obecni byli przedstawiciele nowo wybranego zarządu Koła Młodych Filmowców SFP.

„Niedługo Koło Młodych i Studio Munka przeprowadzi się do nowej siedziby mieszczącej się  przy ul. Pańskiej 85” – zapowiedział Jacek Bromski.

Nowi wiceprezesi Stowarzyszenia Filmowców Polskich

Niedawno do zarządu dołączyli nowi wiceprezesi: Karolina Bielawska i Dariusz Gajewski. Jak zapowiedzieli na Forum SFP w swojej pracy będą się chcieli zająć m.in. kwestią dystrybucji filmów w Internecie i udostępnianiem ich w serwisach VoD.

„Chciałabym kontynuować to, co udało się stworzyć do tej pory. W zarządzie Stowarzyszenia będę głosem młodego pokolenia twórców. Ważną kwestią jest dla mnie ochrona zawodu twórczego oraz praca nad rozwiązaniami dotyczącymi tantiem z Internetu i VoD. Istotną sprawą, nad którą warto się pochylić jest też zabezpieczenie społeczno-zdrowotne twórców. Dobrze byłoby gdyby udało się wypracować wspólną opinię dotyczącą wymogów Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, które muszą spełnić młodzi, debiutujący twórcy” – mówiła Karolina Bielawska.

„Za chwilę dystrybucja filmów będzie się odbywać przez Internet, dlatego już teraz warto zabezpieczyć nasze interesy. Powinniśmy zadbać o nasze tantiemy pochodzące z eksploatacji filmów w Internecie, a nie będzie to łatwe, bo będziemy musieli się zmierzyć z wielkimi międzynarodowymi korporacjami” – dodał Dariusz Gajewski.

Obowiązkowe szkolenia dla ekspertów

Magdalena Sroka przedstawiła na Forum SFP planowane zmiany w systemie pracy komisji eksperckich: – „Od tego roku będziemy proponować obowiązkowe szkolenia dla ekspertów. Chcemy, żeby zasady ich pracy były bardziej skodyfikowane i ujednolicone. Wychodzimy naprzeciw twórcom i pracujemy nad wprowadzeniem ujednoliconych zasad sposobu pracy dla wszystkich komisji i wzoru recenzji”.

„Rokrocznie rośnie ilość wniosków składanych do Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej bez zmiany wysokości dotacji ministerialnej na utrzymanie Instytutu” – zaznaczyła Magdalena Sroka. „Cieszymy się z zainteresowania wynikającego z powstania 2 nowych komisji: koprodukcji mniejszościowych oraz filmów fabularnych i animowanych dla młodego widza lub widowni familijnej” – informowała dyrektor PISF.

Nowe umowy z nadawcami dotyczące wsparcia produkcji polskich filmów

„Podpisaliśmy w tym roku trzy umowy z nadawcami, którzy postanowili się włączyć w produkcję filmową w Polsce. Dwie z tych umów są już znane. Chodzi tu o porozumienia z Grupą Polsat oraz Grupą ITI Neovision reprezentującą NC+. W obydwu przypadkach mamy do czynienia ze wsparciem produkcji fabularnych. Trzeci podmiot, z którym mamy podpisaną umowę zostanie ujawniony jesienią i ta współpraca dotyczyć będzie produkcji filmów dokumentalnych” – zapowiedziała Magdalena Sroka.

Warto zaznaczyć, że PISF w ramach zachęcania podmiotów rynku audiowizualnego do wspierania produkcji polskich filmów skierował ofertę współpracy do wszystkich nadawców, którzy działają w naszym kraju.  

Sukcesy polskich filmów w Polsce i za granicą

„Polskie kino jest coraz częściej nagradzane i pokazywane za granicą. W tym roku polskie filmy były prezentowane w specjalnej sekcji Focus na Polskę na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Locarno, 7 polskich filmów znalazło się w programie Festiwalu w Toronto. Mamy nadzieję, że nasza współpraca ze stroną francuską zaowocuje w najbliższych latach pojawieniem się polskiego filmu w Konkursie Głównym w Cannes” – mówiła Magdalena Sroka.

Dyrektor PISF zachęcała twórców do zapisania się do Europejskiej Akademii Filmowej oraz do głosowania na film Małgorzaty Szumowskiej „Body/Ciało”, który został nominowany do nagrody publiczności EFA. W głosowaniu może wziąć udział każdy, kto odda swój głos drogą internetową do 31 października. Więcej informacji o zasadach głosowania znajduje się na stronie: www.pisf.pl/aktualnosci/wiadomosci/body-cialo-z-szansa-na-nagrode-publicznosci-efa.

29.09.2016