5. edycja programu Emerging Producers – nabór zgłoszeń

Do 31 marca trwa nabór zgłoszeń do udziału w 5. edycji programu dla utalentowanych producentów filmów dokumentalnych z krajów Unii Europejskiej.

Program Emerging Producers

Program Emerging Producers jest częścią międzynarodowego festiwalu filmów dokumentalnych w Jihlavie w Czechach. Jednym z zamierzeń programu jest zwiększenie potencjału przyszłych europejskich koprodukcji. Udział w programie jest płatny. Wyniki selekcji zostaną podane latem. Tegoroczna edycja Emerging Producers odbędzie się w dniach 26 października – 30 listopada 2016 r.

Kryteria selekcji

Organizatorzy szukają producentów z kilkuletnim doświadczeniem na rynku lokalnym:

  • których ambicją jest działanie na rynku europejskim,
  • którzy zrealizowali przynajmniej jeden film fabularny lub dokumentalny, średnio lub pełnometrażowy, który trafił do dystrybucji kinowej lub był pokazywany na festiwalach.

Udział w innych warsztatach tego typu będzie dodatkowym atutem.

Program EP podzielony jest na trzy części:

  • Promotion – ta część zapewnia producentom możliwość zaprezentowania się przed przedstawicielami branży i prasy.
  • Networking – fundamentalna część programu EP. Stanowią ją nieformalne spotkania, w czasie których uczestnicy mogą się poznać i nawiązać w prosty sposób kontakty na przyszłość z międzynarodowymi kooperantami.
  • Navigation – celem jest przybliżenie początkującym producentom, w jaki sposób działa rynek filmowy i jakie mechanizmy nim rządzą.

Szczegółowych informacji udziela Jarmila Outratová jarmila@dokument-festival.cz.

Więcej informacji: www.dokument-festival.com.

Na podstawie informacji prasowej

29.02.2016