6. Dni Filmu Polskiego w Rumunii i Mołdawii

W dniach 24 listopada – 4 grudnia w Bukareszcie i Kiszyniowie odbywają się 6. Dni Filmu Polskiego. Impreza jest współfinansowana przez PISF – Polski Instytut Sztuki Filmowej.

7 polskich filmów

Widzowie rumuńscy i mołdawscy obejrzą 7 współfinansowanych przez PISF polskich filmów z 2010 roku. Filmy te zdobyły wiele nagród na festiwalach filmowych w Polsce i za granicą:

  • „Wenecja”, reż. Jan Jakub Kolski
  • „Joanna”, reż. Feliks Falk
  • „Erratum”, reż. Marek Lechki
  • „Mistyfikacja”, reż. Jacek Koprowicz
  • „Mała matura 1947”, reż. Janusz Majewski
  • „Święty interes”, reż. Maciej Wojtyszko
  • „Różyczka”, reż. Jan Kidawa-Błoński

Więcej informacji o 6. Dniach Filmu Polskiego w Bukareszcie i Kiszyniowie: www.culturapoloneza.ro (jęz. polski) oraz www.cinefan.ro (jęz. rumuński).

28.11.2011