6. konkurs Gdyńskiego Funduszu Filmowego

Centrum Kultury w Gdyni 7 lutego 2014 roku ogłosiło konkurs Gdyńskiego Funduszu Filmowego na dofinansowanie produkcji filmowej.

325 tysięcy złotych na produkcję filmową

Budżet Funduszu w roku 2014 wynosi 325 000 zł. Wnioski o dofinansowanie produkcji filmowej należy składać w Centrum Kultury w Gdyni, ul. Łowicka 51, 81-504 Gdynia, w terminie do 14 marca 2014 roku (decyduje data wpłynięcia wniosku do Centrum Kultury w Gdyni). Ogłoszenie ostatecznych wyników prac Komisji w zakresie przyznania dofinansowania złożonych wniosków nastąpi najpóźniej do dnia 14.06.2014.

Filmy o Gdyni

Szansę na uzyskania dofinansowania z Gdyńskiego Funduszu Filmowego mają projekty, które będę popularyzowały wizerunek miasta Gdynia, jego walory krajobrazowe, aspekty historyczne lub w inny sposób promowały miasto lub będą wywierać korzystny wpływ na ekonomikę rynku lokalnego.

 

Więcej informacji, regulamin i formularz zgłoszeniowy na stronie: www.ckgdynia.pl.

 

Źródło informacji: www.kipa.pl.

10.02.2014