6. Ogólnopolski Festiwal Polskiej Animacji O!PLA

6. Ogólnopolski Festiwal Polskiej Animacji O!PLA odbywa się w dniach 21 marca – 13 maja 2018 roku w ponad 77 miejscowościach na terenie całego kraju.

Widzowie w każdym wieku, którzy na festiwalu pełnią rolę jurorów, obejrzą i ocenią 66 filmów w konkursie głównym (5 kategorii), 24 w konkursie Teraz Dzieci Mają Głos! (2 kategorie) oraz 15 w nowym konkursie „Oh! People Love Animation”. Zwycięzców – laureatów Tobołków Koziołka Matołka O!PLA 2018 – poznamy 19 maja 2018 roku w Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie.

Odbywający się od 2013 roku Ogólnopolski Festiwal Polskiej Animacji O!PLA (O! Polska Animacja) postawił sobie za cel (od)budowanie relacji pomiędzy widzem w każdym wieku, a polską animacją autorską, a także – za sprawą projektów towarzyszących – promocję, w kraju i za granicą, jednej z najważniejszych dziedzin polskiej sztuki. Od samego początku O!PLA dociera ze sztuką animacji nie tylko do dużych, ale przede wszystkim do mniejszych ośrodków w kraju. Poprzez projekcje dla widzów w różnym wieku, prelekcje i Lekcje Animacji, spotkania z twórcami oraz warsztaty animacji ma znaczący charakter edukacyjny. To, co charakteryzuje O!PLA w sposób szczególny, to jurorzy, którymi są wszyscy widzowie biorący udział w projekcjach, a także skala przedsięwzięcia. Pierwsza edycja festiwalu (2013) odbyła się w 21 miejscowościach (20 miastach i Pacanowie). Druga edycja (2014) w 44 miejscowościach (39 miastach i 5 wsiach). Trzecia edycja (2015) w 51 miejscowościach (47 miastach i 4 wsiach). Edycja czwarta odbyła się w 69 miejscowościach (62 miastach i 7 wsiach) z kolei edycja piąta w 65 miejscowościach. Edycja szósta dotrze do ponad 77 miejscowości w kraju.

Program laureatów dociera w ciągu roku średnio do 30 miast na wszystkich kontynentach.

Ogólnopolski Festiwal Polskiej Animacji O!PLA jest całkowicie niezależną inicjatywą realizowaną wg zasad DIY, w ścisłej współpracy z lokalnymi organizatorami.

Strona O!PLA: www.polskaanimacja.pl.

Informacja prasowa


23.03.2018