7. Międzynarodowy Festiwal Filmów Krótkometrażowych "żubrOFFka" czeka na filmy

Trwa nabór filmów na 7. edycję Międzynarodowego Festiwalu Filmów Krótkometrażowych „żubrOFFka”, który odbędzie się w dniach 5-9 grudnia 2012 w Białymstoku.

 

W ramach festiwalu odbędą się dwa Konkursy Międzynarodowe:

  • Konkurs „Okno na wschód” – na najlepszy film niezależny z Litwy, Łotwy, Estonii, Ukrainy, Białorusi, Gruzji, Armenii, Rosji, Słowacji – dla twórców niezależnych, studentów i amatorów.
  • Konkurs „Cały ten świat” – skierowany do twórców z całego świata – z wyłączeniem uczestników konkursów krajowych i „Okna na wschód” – konkurs będzie próbą ukazania pozostałych regionów świata poprzez krótkometrażowe filmy tworzone przez twórców niezależnych, studentów i amatorów.

Program przewiduje również trzy Konkury Ogólnopolskie:

  • Konkurs „Studenci” – na najlepszy film studencki zrealizowany w polskich szkołach filmowych i artystycznych
  • Konkurs „Amatorzy” – skierowanych do twórców-amatorów, którzy tworzą autorskie filmy, mimo iż nie ukończyli żadnej szkoły filmowej
  • Konkurs „Niezależni” – skierowany do twórców niezależnych, absolwentów szkół filmowych i artystycznych tworzących kino autorskie

Uczestnikami konkursu mogą być osoby, które ukończyły 15 rok życia i zajmują się tworzeniem filmów.

Zgłaszany film nie może trwać dłużej niż 30 minut (w wyjątkowej sytuacji Organizator może dopuścić do konkursu film trwający powyżej 30 min). Film powinien mieścić się w ogólnie przyjętej konwencji kina krótkometrażowego. Grand Prix festiwalu wynosi 2 000 euro.

 

Filmy należy zgłaszać do 1 listopada 2012 roku. Zadecyduje data stempla pocztowego.

 

Filmy należy nadesłać lub dostarczyć osobiście na adres:

 

DKF „GAG” – Festiwal ŻUBROFFKA

ul. Legionowa 5

15-281 Białystok

 

natomiast załączniki na:

 

festiwal@zubroffka.bok.bialystok.pl

 

Lista filmów zakwalifikowanych do Festiwalu zostanie zamieszczona na stronie www.zubroffka.bok.bialystok.pl lub www.bok.bialystok.pl/zubroffka.php do 16 listopada 2012.

 

Pomysłodawcą i organizatorem Festiwalu jest Białostocki Ośrodek Kultury.

 

Szczegółowe informacje: www.zubroffka.bok.bialystok.pl, www.facebook.com/zubroffka.

 

Informacja prasowa

13.07.2012