8. edycja Mazowieckiego i Warszawskiego Funduszu Filmowego rozstrzygnięta!

13 czerwca 2018 r. rozstrzygnięto 8. edycję konkursu Mazowieckiego i Warszawskiego Funduszu Filmowego. Tegoroczna edycja finansowana jest ze środków Urzędu m.st. Warszawy oraz Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Na konkurs wpłynęło łącznie 46 projektów, w tym: 26 filmów fabularnych, 1 serial, 18 filmów dokumentalnych oraz 1 animacja.

Wnioski oceniane były w trzech etapach:
I etap – ocena formalna złożonych wniosków
II etap – ocena ekspercka
III etap – rozstrzygnięcie przez Komisję Konkursową o przyznaniu finansowych wkładów koprodukcyjnych spośród wniosków, które w ocenie ekspertów otrzymały min. 65 punktów.

Do III etapu zakwalifikowało się 28 wniosków, z tego 2 projekty zostały wycofane z konkursu.

Komisja Konkursowa w składzie: Agnieszka Glińska, Tomasz Kolankiewicz, Agnieszka Kuźmińska, Paweł Łoziński, Beata Polaczyńska, Wiesław Raboszuk, Anna Spisz, Tomasz Thun-Janowski, Janusz Wróblewski postanowiła przyznać wkłady koprodukcyjne następującym projektom:

 • „Ikar. Historia Mietka Kosza”, reż. Maciej Pieprzyca
  RE Studio Sp. z o.o.; wkład koprodukcyjny: 369 000 zł brutto
  (film fabularny)
 • „Kurier”, reż. Władysław Pasikowski
  Scorpio Sp. z o.o.; wkład koprodukcyjny: 246 000 zł brutto
  (film fabularny)
 • „Jak najdalej stąd”, reż. Piotr Domalewski
  Akson Studio Sp. z o.o.; wkład koprodukcyjny: 246 000 zł brutto
  (film fabularny)
 • „Czarny młyn”, reż. Mariusz Palej
  TFP Sp. z o.o.; wkład koprodukcyjny: 221 400 zł brutto
  (film fabularny)
 • „Głupcy”, reż. Tomasz Wasilewski
  Extreme Emotions s.c. Ewa Puszczyńska Emilia Puszczyńska;
  wkład koprodukcyjny: 184 500 zł brutto
  (film fabularny)
 • „Symfonia Fabryki Ursus”, reż. Jaśmina Wójcik
  Wajda Studio Sp. z o.o.; wkład koprodukcyjny: 86 100 zł brutto
  (film dokumentalny)
 • „Mazowieckie Mistrze”, reż. Grzegorz Szczepaniak
  Wydawnictwo Fonograficzne ANAGRAM Sp. z o.o.;
  wkład koprodukcyjny: 62 500 zł brutto
  (film dokumentalny)
 • „Wymyśliłem sobie życie”, reż. Piotr Stasik
  Running Rabbit Films Joanna Ronikier; wkład koprodukcyjny: 61 500 zł brutto
  (film dokumentalny)
 • „Skandal!”, reż. Bartosz Paduch
  Fundacja Promocji Kultury W To Mi Graj; wkład koprodukcyjny: 61 500 zł brutto
  (film dokumentalny)
 • „Po złoto”, reż. Ksawery Szczepanik
  Darek Dikti Biuro Pomysłów; wkład koprodukcyjny: 61 500 zł brutto
  (film dokumentalny)

Projekty, które Komisja Konkursowa umieściła na liście rezerwowej:

 • „Asiunia i jej tato szczęściarz”, reż. Tamas Ducki
  EGoFilm Ewelina Gordziejuk; (film animowany)
 • „Furia”, reż. Krzysztof Kasior
  Fundacja Filmowa im. Władysława Ślesickiego; (film dokumentalny)
 • „Odyseja filmowa”, reż. Piotr Stasik
  Telemark Sp. z o.o.; (film fabularny)

Warunkiem otrzymania wkładu koprodukcyjnego jest przystąpienie do negocjacji i podpisanie umowy koprodukcyjnej z Mazowieckim Instytutem Kultury.

Informacja prasowa

 


15.06.2018