9. edycja konkursu Mazowieckiego i Warszawskiego Funduszu Filmowego rozstrzygnięta

27 maja 2019 r. rozstrzygnięto 9. edycję konkursu Mazowieckiego i Warszawskiego Funduszu Filmowego. Tegoroczna edycja finansowana jest ze środków Urzędu m.st. Warszawy oraz Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Na konkurs wpłynęło łącznie 35 projektów, w tym: 20 filmów fabularnych, 14 filmów dokumentalnych oraz 1 animacja. 

Wnioski oceniane były w trzech etapach:

 • I etap – ocena formalna złożonych wniosków
 • II etap – ocena ekspercka
 • III etap – rozstrzygnięcie przez Komisję Konkursową o przyznaniu finansowych wkładów koprodukcyjnych spośród wniosków, które w ocenie ekspertów otrzymały min. 65 punktów.          

Do III etapu zakwalifikowało się 18 wniosków.

Komisja Konkursowa w składzie: Paweł Cukrowski, Błażej Hrapkowicz, Tomasz Kolankiewicz, Natalia Koryncka-Gruz, Aldona Machnowska-Góra, Beata Polaczyńska, Wiesław Raboszuk, Anna Spisz oraz Sylwia Witowska postanowiła przyznać wkłady koprodukcyjne następującym projektom:

 • „Inni ludzie”, reż. Aleksandra Terpińska, Madants Sp. z o.o., wkład koprodukcyjny: 307 500 brutto (film fabularny) 
 • „Jesienna dziewczyna”, reż. Katarzyna Klimkiewicz, RE Studio Sp. z o.o., wkład koprodukcyjny: 305 267,1 zł brutto (film fabularny)
 • „Masażysta”, reż. Małgorzata Szumowska, Lava Films Sp. z o.o., wkład koprodukcyjny: 282 900 zł brutto (film fabularny)
 • „Magnezja”, reż. Maciej Bochniak, Aurum Film Bodzak Hickinbotham Sp. j., wkład koprodukcyjny: 246 000 zł brutto (film fabularny)
 • „Tarapaty 2”, reż. Marta Karwowska, Koi Studio Sp. z o.o. wkład koprodukcyjny: 184 500 zł brutto (film fabularny)
 • „Odyseja filmowa”, reż. Piotr Stasik, Telemark Sp. z o.o., wkład koprodukcyjny: 184 500 zł brutto, (film fabularny)
 • „Film balkonowy. Wejdź w mój kadr”, reż. Paweł Łoziński, Łoziński Production Sp. z o.o., wkład koprodukcyjny: 61 500 zł brutto (film dokumentalny)
 • „Wika!”, reż. Agnieszka Zwiefka, My Way Studio Sp. z o.o., wkład koprodukcyjny: 61 500 zł brutto (film dokumentalny)
 • „Ostatnia wyprawa”, reż. Eliza Kubarska, Braidmade Films  PL Sp. z o.o., wkład koprodukcyjny: 61 500 zł brutto, (film dokumentalny)
 • „Furia”, reż. Krzysztof Kasior, Fundacja Filmowa im. Władysława Ślesickiego, wkład koprodukcyjny: 61 500 zł brutto (film dokumentalny)
 • „Portret konia”, reż. Witold Giersz, Fumi Studio Sp. z o.o., wkład koprodukcyjny: 43 332,9 zł brutto (film animowany)

Projekty, które Komisja Konkursowa umieściła na liście rezerwowej:

 • „Warning”, reż. Agata Alexander (Wojdyna), Film Produkcja Sp. z o.o. (film fabularny)
 • „Mistrzyni”, reż. Wojciech Staroń, Staroń Film Sp. z o.o. (film dokumentalny)

Warunkiem otrzymania wkładu koprodukcyjnego jest przystąpienie do negocjacji i podpisanie umowy koprodukcyjnej z Mazowieckim Instytutem Kultury.

Informacja prasowa 


28.05.2019