9. edycja konkursu „Trzy Korony”

Ogłoszono 9. edycję konkursu „Trzy Korony – Małopolska Nagroda Filmowa”. Celem konkursu jest przyznawanie nagrody w dziedzinie twórczości artystycznej poprzez wyłonienie najciekawszych scenariuszy filmowych, tematyką lub miejscem akcji związanych z Małopolską. Realizacja konkursu przyczynić się ma do promocji regionu, uaktywnienia środowisk twórczych oraz docenienia i nagrodzenia oryginalnego, filmowego sposobu widzenia Małopolski – ludzi, miejsc i opowieści. 

Zgłoszenia 

Scenariusze zgłaszane do konkursu należy przesyłać w terminach: do 31 sierpnia 2016 roku w przypadku scenariuszy filmów dokumentalnych oraz do 30 września 2016 roku w przypadku scenariuszy filmów fabularnych. Decyduje data stempla pocztowego.

Aby wziąć udział w konkursie, należy zgłosić scenariusz w dwóch formach: elektronicznej i pisemnej (maksymalnie 100 stron) wraz ze streszczeniem (maksymalnie do dwóch stron maszynopisu). Wzorem lat ubiegłych scenariusze przyjmuje sekretariat TVP Kraków, gdzie podlegają ocenie formalnej. 

Jury

W Jury tegorocznego konkursu zasiądą polscy twórcy branży filmowej: Jerzy Stuhr, Olga Tokarczuk, Maria Malatyńska oraz Jerzy Kapuściński. 

Nagrody

Nagrody przyznawane są w dwóch kategoriach: za scenariusz dokumentalny laureat konkursu otrzyma 20 000 zł z budżetu Województwa Małopolskiego, w kategorii filmów fabularnych przewidziano trzy nagrody pieniężne – za pierwsze miejsce – 40 000 zł z budżetu Województwa Małopolskiego, drugie – 30 000 zł z budżetu Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej i trzecie – 15 000 zł z budżetu Krakowskiego Biura Festiwalowego.

Więcej informacji: http://bip.malopolska.pl/umwm/Article/get/id,1076066.html.

Na podstawie informacji prasowej

24.06.2016