Aktualności

Od 12 lutego mogą działać kina

Kina mogą funkcjonować od 12 lutego br., warunkowo przez dwa tygodnie i przy zachowaniu limitu do 50 proc. dostępnych miejsc – poinformował rząd. W otwartych kinach ma obowiązywać reżim sanitarny: zakrywanie ust i nosa, odstępy oraz brak konsumpcji. Ogłoszona 5 lutego br. decyzja Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego nie nakłada obowiązku, ale daje możliwość właścicielom czy organizatorom ponownego funkcjonowania kin.
05.02.2021

46. Festiwal w Gdyni tradycyjnie we wrześniu

Tegoroczna edycja Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych odbędzie się w dniach 20-25 września 2021 roku. Podczas posiedzenia 1 lutego 2021 roku Komitet Organizacyjny FPFF podsumował grudniową edycję festiwalu oraz zaplanował termin tegorocznej, która ma się odbyć w tradycyjnym wrześniowym terminie.
01.02.2021

Trwa nabór wniosków do programów pomocowych PISF

W związku z wejściem w życie przepisów tarczy antykryzysowej 6.0, aby skrócić czas oczekiwania na wsparcie w tym trudnym dla filmowców czasie, od 1 lutego Polski Instytut Sztuki Filmowej rozpoczął przyjmowanie wniosków o dofinansowanie w ramach priorytetów pomocowych przeznaczonych dla producentów, dystrybutorów oraz kin studyjnych i małych kin. Środki finansowe zostaną przekazane beneficjentom po przekazaniu Instytutowi środków finansowych pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za pośrednictwem MKiDN. Celem priorytetów pomocowych jest przetrwanie branży filmowej w okresie pandemii poprzez kontynuację pracy na planach filmowych, dystrybucję ukończonych produkcji oraz ich kinowe projekcje, a także utrzymywanie stałej gotowości startowej kin w czasie ich przymusowego zamknięcia decyzją rządu z powodu przeciwdziałania rozprzestrzeniania się COVID-19. O wsparcie mogą ubiegać się producenci, dystrybutorzy, a także podmioty prowadzące kina studyjne oraz małe kina (mikroprzedsiębiorcy).
01.02.2021

Składy stałych komisji eksperckich w PO Produkcja filmowa 2021

Poniżej prezentujemy składy stałych komisji eksperckich PISF w Programie Operacyjnym Produkcja filmowa w 2021 roku. Produkcja: film fabularny
25.01.2021

Programy Operacyjne PISF na rok 2021

Zachęcamy do zapoznania się z obowiązującymi Programami Operacyjnymi Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej na rok 2021. Nabór wniosków do Programów Operacyjnych – Produkcja filmowa (sesja 1/2021, Pr. I, II, III, IV, VI, IX, XI), Edukacja filmowa, Upowszechnianie kultury filmowej i Rozwój kin (priorytet I i II) – odbędzie się w dniach 8-15 lutego 2021 r. Opis Programów Operacyjnych PISF na rok 2021 wraz z Trybem naboru i wyboru wniosków
15.01.2021

Robert Kaczmarek przewodniczącym Rady PISF

Przewodniczącym Rady Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej został wybrany Robert Kaczmarek, wiceprzewodniczącą – Kinga Dębska, a sekretarzem – Mariusz Łukomski. Pierwsze posiedzenie Rady PISF na lata 2020-2023 odbyło się z udziałem Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu prof. dr. hab. Piotra Glińskiego. W skład Rady PISF wchodzi 11 członków – przedstawicieli twórców, producentów filmowych, związków zawodowych działających w kinematografii, kin, dystrybutorów, nadawców, operatorów telewizji kablowych i platform cyfrowych. Są to: Sean Bobbitt, Kinga Dębska, Lidia Duda, Marlena Gabryszewska, Robert Kaczmarek, Mariusz Łukomski, Paweł Nowacki, Marta Plucińska, Paweł Rzewuski, Mariusz Spisz i Krzysztof Turkowski.
07.01.2021

Zachęty: niższy próg kosztów kwalifikowalnych dla koprodukcji

Zmieniła się wysokość progu polskich kosztów kwalifikowalnych dla koprodukcji filmów fabularnych w 2021 roku w ramach systemu wsparcia produkcji audiowizualnej, tzw. zachęt. Zmiana wynika z nowego rozporządzenia Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, które weszło w życie 29 grudnia 2020 roku, zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego wykazu polskich kosztów kwalifikowalnych, parametrów utworów audiowizualnych oraz dokumentów związanych z przyznawaniem wsparcia finansowego na produkcję audiowizualną przez Polski Instytut Sztuki Filmowej. 
31.12.2020

Nowa Rada PISF

Rada Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej na lata 2020-2023 została powołana przez Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. W jej skład wchodzi 11 członków – przedstawicieli twórców, producentów filmowych, związków zawodowych działających w kinematografii, kin, dystrybutorów, nadawców, operatorów telewizji kablowych i platform cyfrowych. Członków Rady PISF, na podstawie ustawy o kinematografii, Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu powołuje na trzyletnią kadencję. Rada wytycza kierunki działania Instytutu oraz opiniuje jego roczne plany działalności i sprawozdania, a także zatwierdza Programy Operacyjne PISF.
30.12.2020

Lista projektów zakwalifikowanych do 2. etapu sesji 3/2020

Przedstawiamy listę wniosków rekomendowanych do 2. etapu w sesji 3/2020 do Programu Operacyjnego „Produkcja filmowa” z podziałem na poszczególne komisje eksperckie. PRIORYTET I: ROZWÓJ PROJEKTU
05.11.2020

Wsparcie dla branży filmowej po zamknięciu kin

Mimo że kina w Polsce, w związku z epidemią koronawirusa, zostaną – decyzją rządu – zamknięte od 7 listopada do 31 stycznia 2021 roku, Polski Instytut Sztuki Filmowej utworzy nowe priorytety pomocowe w Programach Operacyjnych na rok 2020 i 2021. Obecnie trwają prace nad dostosowaniem zapisów programów do nowo zaistniałych warunków. Przewidywany budżet to kwota do 157 mln zł, w zależności od wysokości rządowego wsparcia. Utrzymana zostaje także zwyżka budżetu Programu Operacyjnego Produkcja filmowa o kwotę ok. 40 mln zł (ze środków MKiDN w związku z COVID-19).
04.11.2020

Mikrobudżety: nabór dokumentów

W ramach Priorytetu V Produkcja Filmów Fabularnych Pełnometrażowych Mikrobudżetowych „Pierwszy Film” trwa obecnie nabór dokumentów potwierdzających dorobek artystyczny twórców, którzy nie ukończyli filmowych studiów reżyserskich, ale mogą wykazać się udokumentowaną twórczością filmową. Program „Pierwszy Film” skierowany jest do debiutantów – przede wszystkim absolwentów wydziałów reżyserii szkół filmowych, ale także innych twórców, którzy mogą przedstawić swój dorobek filmowy w weryfikowalnej formie.
21.10.2020

Lista wniosków z podziałem na komisje eksperckie; sesja 3/2020

Przedstawiamy listę wniosków złożonych w sesji 3/2020 do Programu Operacyjnego „Produkcja filmowa”, przydzielonych do poszczególnych komisji eksperckich. PRIORYTET I: ROZWÓJ PROJEKTU
05.10.2020

Podwójne Platynowe Lwy na 45. FPFF

Dwaj scenarzyści i reżyserzy filmowi, Andrzej Barański i Feliks Falk, są tegorocznymi laureatami Platynowych Lwów, wyróżnienia Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni za całokształt twórczości. Platynowe Lwy to nagroda, którą corocznie przyznaje Komitet Organizacyjny Festiwalu, by uhonorować dorobek wybitnych postaci polskiego kina. Dotychczas otrzymali ją m.in. Andrzej Wajda, Jerzy Antczak, Sylwester Chęciński, Tadeusz Chmielewski, Tadeusz Konwicki, Janusz Majewski, Roman Polański, Witold Sobociński, Jerzy Wójcik, Jerzy Gruza, Jerzy Skolimowski. W ubiegłym roku do tego grona dołączył Krzysztof Zanussi.
11.09.2020

Dyrektor artystyczny Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych powołany

Na wniosek Komitetu Organizacyjnego Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński powołał na stanowisko dyrektora artystycznego Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni Tomasza Kolankiewicza. Kadencja nowego dyrektora artystycznego rozpocznie się 1 września 2020 r.
06.08.2020

Zmiany na 45. FPFF: nowy termin, nowy konkurs

Najbliższy Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni odbędzie się w grudniu 2020 roku i zaprezentuje najnowsze polskie filmy w trzech sekcjach konkursowych – zdecydował Komitet Organizacyjny FPFF. 45. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych odbędzie się w Gdyni w terminie 8-12 grudnia 2020 roku. Tak postanowił Komitet Organizacyjny na posiedzeniu, które odbyło 5 sierpnia 2020 roku, przyjmując nowy Regulamin Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych.
05.08.2020

Filmy zgłoszone na polskiego kandydata do Oscara

Znane są filmy, spośród których wybrany zostanie polski kandydat do Oscara w kategorii Najlepszy Pełnometrażowy Film Międzynarodowy. Decyzję podejmie sześcioosobowa Komisja Oscarowa pod przewodnictwem Jana A.P. Kaczmarka, która zbierze się 10 sierpnia o godz. 11.00. O godz. 14.00 w warszawskim Kinie Kultura odbędzie się konferencja prasowa, podczas której zostanie ogłoszony film, który będzie polskim kandydatem do Oscara. Filmy zgłoszone w naborze na polskiego kandydata do Oscara w kategorii Najlepszy Pełnometrażowy Film Międzynarodowy:
04.08.2020

PO Produkcja filmowa: wyniki sesji 2a/2020 dla filmu fabularnego

Publikujemy wyniki sesji 2a/2020 w Programie Operacyjnym Produkcja filmowa, Priorytet I: Rozwój projektu (film fabularny) oraz Priorytet XI: Stypendium scenariuszowe (film fabularny). WYNIKI (Pr. I: Rozwój projektu – fabuła)
30.07.2020

Znamy skład Komisji Oscarowej

Do 11 sierpnia br. sześciu członków Komisji Oscarowej pod przewodnictwem Jana A.P. Kaczmarka wyłoni polskiego kandydata do Oscara w kategorii Najlepszy Pełnometrażowy Film Międzynarodowy. Skład komisji, powołany przez Dyrektora PISF Radosława Śmigulskiego, zaakceptował Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotr Gliński.
27.07.2020

PO Produkcja filmowa: wyniki sesji 2 i 2a dla części priorytetów

Publikujemy wyniki sesji 2/2020 w Programie Operacyjnym Produkcja filmowa, Priorytet I: Rozwój projektu (film fabularny i dokumentalny), Priorytet II: Produkcja filmów fabularnych, Priorytet III: Produkcja filmów dokumentalnych, Priorytet IV: Produkcja filmów animowanych, Priorytet XI: Stypendium scenariuszowe (fabuła, animacja, dokument) i sesji 2a/2020 w Programie Operacyjnym Produkcja filmowa, Priorytet I: Rozwój projektu (film dokumentalny i animowany), Priorytet IX: Produkcja oraz rozwój projektów filmów dla młodego widza lub widowni familijnej oraz Priorytet XI: Stypendium scenariuszowe (dokument i animacja). WYNIKI (Pr. I: Rozwój projektu – fabuła)
08.07.2020

Raportowanie danych do PISF po wznowieniu działalności kin

W związku z możliwością wznowienia działalności kin w całym kraju przypominamy o obowiązku przesyłania formularzy służących do przekazywania Instytutowi danych przez podmioty prowadzące kino. Obowiązek raportowania dotyczy również kin samochodowych oraz plenerowych.
24.06.2020

Lista wniosków z podziałem na komisje eksperckie; sesja 2a/2020

Przedstawiamy listę wniosków złożonych w sesji 2a/2020 do Programu Operacyjnego „Produkcja filmowa”, przydzielonych do poszczególnych komisji eksperckich.
24.06.2020