Aktualności

Wytyczne dla funkcjonowania kin od 6 czerwca

Opublikowane zostały wytyczne dla kin w trakcie epidemii koronawirusa w Polsce. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Główny Inspektorat Sanitarny podały je w związku z możliwością uruchomienia kin od 6 czerwca.
02.06.2020

Od 6 czerwca mogą działać kina

Kina mogą już funkcjonować od 6 czerwca, po spełnieniu odpowiednich warunków - zapowiedział wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński. Wcześniej odmrożono już kina plenerowe i samochodowe, które mogą działać od 18 maja.
27.05.2020

Apel o wsparcie kampanii „Wracamy do kina”

Powrót widzów do kin po ich otwarciu i odbudowa wizerunku tego miejsca – to główne cele kampanii promocyjnej, o której wsparcie zaapelował w liście do nadawców telewizyjnych Dyrektor Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej Radosław Śmigulski.
22.05.2020

Ruszył program Producenci Pomagają Ekipom

Po wyczerpaniu się środków na stypendia w ramach Programu wsparcia zawodów filmowych, który PISF utworzył wraz ze Stowarzyszeniem Filmowców Polskich, Gildią Reżyserów Polskich, Stowarzyszeniem Twórców dla Rzeczpospolitej i Polską Akademią Filmową, tym razem Krajowa Izba Producentów Audiowizualnych uruchomiła nabór do programu pomocowego „Producenci pomagają ekipom”.
21.05.2020

Nowe zasady bezpieczeństwa na planie filmowym

Znane są nowe zasady bezpieczeństwa na planie filmowym, które opublikowano w związku z możliwością wznowieniem pracy od 18 maja. Szczegółowe wytyczne znajdują się na stronie kultura.gov.pl.
18.05.2020

Wystartowała platforma kin studyjnych MOJEeKINO.PL

Już 21 maja ruszy platforma łącząca kilkadziesiąt kin studyjnych – MOJEeKINO.PL. Swoje repertuary zaprezentują kina, których działalność została zawieszona w związku z epidemią koronawirusa.
18.05.2020

Apel o odpowiedzialność środowiska filmowego

Branżę filmową czeka ciężka próba, nie tylko w wymiarze finansowym i organizacyjnym, ale również moralnym. W środku recesji, wywołanej przez pandemię koronawirusa, nadchodzi czas na test uczciwości i solidarności szeroko pojmowanego środowiska filmowców.
15.05.2020

Prawie pół tysiąca stypendiów dla twórców filmowych

468 stypendiów na łączną kwotę 1 123 200 złotych zostało przyznanych twórcom filmowym przez Dyrektora PISF Radosława Śmigulskiego w efekcie trzech posiedzeń Komisji Stypendialnej.
14.05.2020

Plany filmowe i kina plenerowe mogą działać od 18 maja

Wznowienie prac na planach filmowych z uwzględnieniem rygorów sanitarnych i umożliwienie działalności kin plenerowych, w tym samochodowych - m.in. te działania znalazły się w III etapie znoszenia ograniczeń związanych z epidemią koronawirusa.
13.05.2020

Skorzystaj z Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju

Zachęcamy do skorzystania z uruchomionej przez Polski Fundusz Rozwoju Tarczy Finansowej PFR dla Firm i Pracowników. To nowy program pomocowy w ramach Tarczy Antykryzysowej, skierowany do polskich przedsiębiorstw.
05.05.2020

Twórcy apelują do posłów: „Ratujmy kinematografię”

Treść apeli Polskiej Akademii Filmowej i twórców zrzeszonych w Gildii Reżyserów Polskich, który skierowali do posłów.
30.04.2020

Kolejne stypendia dla twórców filmowych przyznane

Kolejne 136 stypendiów zostało przyznanych twórcom filmowym przez Dyrektora PISF Radosława Śmigulskiego w efekcie posiedzenia Komisji Stypendialnej 24 kwietnia br. Łącznie do Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej wpłynęło 521 wniosków.
29.04.2020

Składka od nadawców VOD na rzecz polskiej kinematografii

Dzięki staraniom Wicepremiera, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotra Glińskiego udało się włączyć do opracowywanej aktualizacji tarczy antykryzysowej od dawna oczekiwane przez środowisko filmowe zapisy, dotyczące składki 1,5 % przychodu pobieranej od nadawców audiowizualnych usług medialnych na żądanie.
28.04.2020

Zmiany w Programach Operacyjnych PISF

Zmian dokonano w oparciu o rozwiązania wypracowane przez powołany przez Dyrektora PISF Radosława Śmigulskiego zespół ds. kryzysu w branży kinematograficznej. Ostateczny kształt tegorocznych Programów Operacyjnych został zatwierdzony 15 marca br. przez Radę PISF.
24.04.2020

Pierwsze stypendia dla twórców filmowych przyznane

187 stypendiów zostało przyznanych twórcom filmowym przez Dyrektora PISF Radosława Śmigulskiego w efekcie pierwszego posiedzenia Komisji Stypendialnej 17 kwietnia br.
17.04.2020

Raport z prac zespołu ds. kryzysu w branży kinematograficznej

Stypendia dla twórców będących w trudnej sytuacji materialnej, zmiany w ustawie o kinematografii i w ustawie o finansowym wspieraniu produkcji audiowizualnej, liczne poprawki zgłoszone do Programów Operacyjnych PISF, oraz szereg inicjatyw realizowanych przez zespoły robocze.
09.04.2020

Stypendia dla twórców filmowych

Dyrektor Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej Radosław Śmigulski ustanowił Program wsparcia zawodów filmowych, w ramach którego o stypendia mogą starać się twórcy filmowi, którzy z powodu pandemii COVID 19 znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej.
07.04.2020

Twórcy apelują do nadawców telewizyjnych

Gildia Reżyserów Polskich apeluje do nadawców telewizji publicznej i prywatnych, by w okresie paraliżu sektora filmowego emitowali priorytetowo polskie filmy oraz autorskie programy telewizyjne. Do apelu dołącza Dyrektor Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.
01.04.2020

Podsumowanie pierwszej narady zespołu kryzysowego

Ocena sytuacji rynkowej i propozycje działań korzystnych dla całej branży filmowej – to efekty pierwszej narady powołanego przez Dyrektora PISF zespołu ds. kryzysu w kinematografii.
23.03.2020

Apel europejskiego przemysłu audiowizualnego

Polski Instytut Sztuki Filmowej, Polska Akademia Filmowa oraz European Producers Club wystosowało apel do Komisji Europejskiej i rządów państw członkowskich w sprawie kryzysu związanego z koronawirusem.
19.03.2020

PISF nie wymaga przekazywania danych do momentu wznowienia działalności kin

To w związku ze wstrzymaniem działalności kin w całym kraju do 25 marca br.
17.03.2020