Aktualności

Drugi rok „zachęt” w Polsce

Ponad 85 milionów złotych na wsparcie 50 projektów audiowizualnych przyznał Polski Instytut Sztuki Filmowej w 2020 roku w ramach tzw. zachęt. Wśród dofinansowanych projektów znalazło się 20 koprodukcji krajowych, 14 międzynarodowych oraz 16 serwisów. W ramach „zachęt” w 2020 roku do PISF wpłynęło 77 wniosków, w tym 5 o certyfikat, a 72 o wsparcie finansowe. Instytut przyznał wsparcie na łączną kwotę 85 271 108,17 zł. Średnia kwota wsparcia dla jednego projektu to 1 705 422,16 zł, a najwyższa to 6 699 897,36 zł.
22.01.2021

Zachęty: niższy próg kosztów kwalifikowalnych dla koprodukcji

Zmieniła się wysokość progu polskich kosztów kwalifikowalnych dla koprodukcji filmów fabularnych w 2021 roku w ramach systemu wsparcia produkcji audiowizualnej, tzw. zachęt. Zmiana wynika z nowego rozporządzenia Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, które weszło w życie 29 grudnia 2020 roku, zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego wykazu polskich kosztów kwalifikowalnych, parametrów utworów audiowizualnych oraz dokumentów związanych z przyznawaniem wsparcia finansowego na produkcję audiowizualną przez Polski Instytut Sztuki Filmowej. 
31.12.2020

Pierwsze „zachęty” wypłacone!

Znamy tytuły trzech projektów, którym jako pierwszym, wypłacono wsparcie finansowe w ramach tzw. zachęt. To „Magnezja” Macieja Bochniaka, „Psy 3. W imię zasad” Władysława Pasikowskiego oraz „Pewnego lata” Dustina Loose. Wypłaty pierwszych „zachęt” były możliwe dzięki pozytywnej weryfikacji raportów dostarczonych do PISF przez wnioskodawców. Obecnie sprawdzane są raporty kolejnych siedmiu projektów.
24.08.2020

Zmiany w systemie zachęt

Zmianie uległ przede wszystkim termin składania wniosków, dodano możliwość przedłożenia w uzasadnionych przypadkach dokumentów innych niż scenariusz oraz dodano możliwość przedłużenia okresu na zawarcie umowy z PISF.
17.04.2020

Strona w trakcie aktualizacji

W związku ze zmianami wprowadzonymi przez „Ustawę z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw” strona jest w trakcie aktualizacji.
03.04.2020

Podsumowanie pierwszego roku zachęt w Polsce

Polski Instytut Sztuki Filmowej w pierwszym roku działania systemu wsparcia produkcji audiowizualnej przyznał ponad 57 milionów złotych na wsparcie 30 projektów audiowizualnych.
27.02.2020