Aktualności

Polsko-Niemiecki Fundusz Filmowy. Dofinansowane projekty

Publikujemy listę dofinansowanych projektów w ramach Programu Operacyjnego Produkcja filmowa, Priorytet VIII: Polsko-Niemiecki Fundusz Filmowy.
01.04.2020

Wyniki sesji 1/2020. PO Produkcja filmowa. Koprodukcje mniejszościowe

Publikujemy wyniki sesji 1/2020 w Programie Operacyjnym Produkcja filmowa, Priorytet VI: Produkcja koprodukcji mniejszościowych.
01.04.2020

26 marca zdalne obrady komisji koprodukcji mniejszościowych

Zaplanowane na 26 marca br. posiedzenie jednoetapowej komisji koprodukcji mniejszościowych w ramach Programu Operacyjnego Produkcja filmowa odbędzie się zdalnie. Wszyscy wnioskodawcy proszeni są o wzięcie udziału w pitchingach z powodu konieczności zaktualizowania informacji o zgłoszonych produkcjach.
23.03.2020

Rekomendacje komisji I etapu w sesji 1/2020 PO Produkcja filmowa

Przedstawiamy listę wniosków ocenionych przez komisje eksperckie I etapu w sesji 1/2020 wraz z rekomendacjami komisji.
12.03.2020

Wyniki sesji 1/2020. PO Produkcja filmowa. Filmy dla młodego widza

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami sesji 1/2020 w Programie Operacyjnym „Produkcja filmowa”, priorytet 9: Produkcja oraz rozwój projektów filmów dla młodego widza lub widowni familijnej.  
27.02.2020

PO Produkcja Filmowa, sesja 1/2020: lista wniosków z podziałem na komisje eksperckie

Przedstawiamy listę wniosków złożonych w sesji 1/2020 do Programu Operacyjnego Produkcja filmowa, przydzielonych do poszczególnych komisji eksperckich.

10.02.2020

Informacja dot. zawierania umów w ramach PO Produkcja Filmowa (instrukcja)

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, Polski Instytut Sztuki Filmowej wprowadza nowe zasady procedowania i zawierania umów o dofinansowanie w ramach PO Produkcja Filmowa.

13.01.2020

Składy stałych komisji eksperckich w PO Produkcja filmowa 2020

Poniżej prezentujemy składy stałych komisji eksperckich PISF w Programie Operacyjnym „Produkcja filmowa” w 2020 roku.

09.01.2020

Zasady nadawania statusu koprodukcji

Zgodnie z zapisami Konwencji Rady Europy o koprodukcji filmowej (wersja poprawiona, sporządzona w Rotterdamie 30 stycznia 2017 r.), którą Polska ratyfikowała 18 kwietnia 2019 r., zmianie uległy zasady nadawania tymczasowego i ostatecznego statusu koprodukcji.

08.01.2020