Agnieszka Odorowicz jedną z najbardziej wpływowych Polek

Agnieszka Odorowicz, dyrektor Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, znalazła się w zestawieniu 10 najbardziej wpływowych Polek Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”.

10 najbardziej wpływowych Polek wg „Teraz Polska”

  • Elżbieta Bieńkowska – za niezwykłą wiedzę fachową i umiejętności oraz merytoryczną karierę od urzędniczki miejskiej do wicepremiera. 
  • Henryka Bochniarz – za wpływowość w świecie gospodarki i sztandarowy przykład opiniotwórczości w świecie biznesu.
  • Anna Grodzka – za odwagę bycia pierwszą posłanką z transpłciową przeszłością w historii europejskiego parlamentaryzmu i pokazanie, że można nie wstydzić się odmienności.
  • Agnieszka Holland – za świadomość posiadania nazwiska i ogromnego wpływu, który zostaje pozytywnie wykorzystany w różnych ważnych działaniach, zmieniających obraz naszej rzeczywistości.
  • Ewa Kopacz – za niebywałą karierę polityczną od lekarki do piastowania urzędu drugiej osoby w państwie oraz bezkompromisowość w demonstrowaniu swojego zdania. 
  • Justyna Kowalczyk – za władanie zbiorową wyobraźnią i udowadnianie, że kobieta może się postawić wszystkim, bez względu na pozycję, mieć rację i wygrać. 
  • Agnieszka Odorowicz – za to, że zmieniła sytuację w świecie dziesiątej muzy o tyle, że kiedyś nie było pieniędzy na filmy, a teraz są.
  • Monika Olejnik – za ambicję, śmiałe konwencje i bezkompromisowe wytykanie błędów interlokutorom.
  • Solange Olszewska – za w pełni innowacyjny produkt, w 100% pochodzący z Polski i identyfikowaną z naszym krajem globalną markę
  • Nina Terentiew – za wielki talent, wyczucie i niebywałego nosa oraz wzorcowe wykonywanie swojej pracy mimo zmieniających się czasów i realiów

Wyboru 10 najbardziej wpływowych Polek dokonali: Adam Szejnfeld (poseł na Sejm RP), Dariusz Żuk (prezes Polski Przedsiębiorczej), Ryszard Kalisz (poseł na Sejm RP), Andrzej Matusiak (manager kultury), Andrzej Pągowski (artysta grafik), Robert Korzeniowski (chodziarz, wielokrotny mistrz olimpijski) oraz Krzysztof Przybył (prezes Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego), Adam Mikołajczyk (redaktor prowadzący Magazynu „Teraz Polska”) i Kamil Broszko (Redaktor Magazynu „Teraz Polska”).

 

Źródło informacji: www.terazpolska.pl.

07.03.2014