Akademia Filmu Dokumentalnego w Gdańsku

W roku akademickim 2013/2014 na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego otwarty zostanie dla studentów wszystkich kierunków nowy przedmiot filmoznawczy: Akademia Filmu Dokumentalnego, poświęcona najlepszym dokumentom świata.

 

Podczas zajęć realizowanych w ramach projektu Akademia Planete+ Doc odbędą się są spotkania z twórcami filmowymi. Zajęcia poprowadzi Marcin Borchardt. Trzygodzinne spotkania będą połączone z projekcją filmu.

Interpretowanie świata

Projekt ma być w założeniu ciekawym i znaczącym uzupełnieniem edukacji, stanowiącym unikalne źródło wiedzy z zakresu historii, wiedzy o kulturze, sztuce i świecie oraz naukach polityczno-społecznych. Jego celem jest nie tylko pobudzenie zainteresowania filmem dokumentalnym jako gatunkiem sztuki. Chodzi również o kształtowanie umiejętności interpretowania świata, pobudzenie aktywności, twórczej wrażliwości oraz rozwijanie świadomości obywatelskiej i zdolności do oceny społecznych zjawisk przez uczniów na różnym poziomie edukacji.

Edukacja filmowa

Projekt ma być w założeniu rodzajem twórczej i efektywnej edukacji filmowej, silnie powiązanej ze zmieniającą się szybko rzeczywistością. Specjalnie wyselekcjonowane filmy mają nie tylko dostarczyć uczestnikom wiedzy, ale także umożliwić im poznanie ciekawych, często nieznanych obszarów i zagadnień współczesnego świata. Dzięki temu przedmiot stwarza młodym ludziom szansę otwarcia się na to, co nieznane, a w efekcie pozbyć się uprzedzeń, nabrać pewności siebie oraz rozwinąć postawę świadomego podejścia do wolności.

Festiwal Planete+ Doc

Program został w całości oparty na filmach dokumentalnych, dzięki czemu wyróżnia się spośród innych programów edukacji filmowej. Z bogatego repertuaru współfinansowanego przez PISF festiwalu Planete+ Doc wybrane zostały filmy, które stanowią najlepsze uzupełnienie wiedzy o szeroko pojętej współczesności.

 

Karnet na projekcje filmowe kosztuje 150 zł za semestr.

 

Wszystkie szczegóły: http://akademia.planetedocff.pl/szkoly-wyzsze/ug.

24.09.2013