Akademia Polskiego Filmu w Krakowie

Akademia Polskiego Filmu ruszyła w Krakowie. To już czwarte miasto po Warszawie, Łodzi i Kielcach, w którym odbywają się zajęcia z historii polskiego kina. Akademia Polskiego Filmu jest inicjatywą PISF – Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.

Akademia Polskiego Filmu – inicjatywa PISF

Akademia Polskiego Filmu to dwuletni kurs historii polskiego filmu fabularnego na poziomie akademickim, uzupełniający humanistyczne programy wyższych uczelni. Celem kursu, w którym może uczestniczyć każdy zainteresowany, jest pokazanie polskiego kina fabularnego w szerokim spektrum nazwisk, gatunków i tematów. Akademia powstała z inicjatywy i środków PISF – Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.

2 lata Akademii w Warszawie

Pierwsze zajęcia w ramach Akademii odbyły się w październiku 2009 w Warszawie. 12 października 2011 w kinie Kultura został zainaugurowany drugi 4-semestrowy cykl. Zajęcia cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem studentów i miłośników polskiego kina. W tym roku Kino Kultura znowu zostało zapełnione do ostatniego miejsca, nie dla wszystkich starczyło karnetów.

Wykładowcy Akademii

Wykładowcami Akademii są profesorowie i doktorzy z wielu uniwersytetów z całej Polski, m.in.: dr Mariola Dopartowa, prof. Barbara Gierszewska, prof. Alicja Helman, prof. Małgorzata Hendrykowska, dr Paulina Kwiatkowska, dr Iwona Kurz, prof. Tadeusz Lubelski, dr hab. Alina Madej, dr Marcin Maron, dr Rafał Marszałek, dr Jerzy Maśnicki, prof. Andrzej Werner, prof. Piotr Zwierzchowski.

Program zajęć

Każde zajęcia prowadzone są przez inną osobę, znawcę danego tematu. W czasie 2-letniego kursu omawianych jest aż 96 polskich filmów. Zajęcia Akademii są uznawane za przedmiot ogólnouniwersytecki przez warszawskie, łódzkie, kieleckie i krakowskie wyższe uczelnie. Wykłady Akademii w każdym mieście są nagrywane na wideo i dostępne dla wszystkich na stronie www.akademiapolskiegofilmu.pl.

Współorganizatorzy

Współorganizatorami zajęć są: w Warszawie – Fundacja Promocji Kina Film Polski , w Łodzi – Stowarzyszenie Filmowców Polskich, w Kielcach Wojewódzki Dom Kultury, w Krakowie Krakowska Akademia im. A. Frycza Modrzewskiego. Partnerem Akademii Polskiego Filmu jest Filmoteka Narodowa.

 

Akademia Polskiego Filmu jest inicjatywą PISF – Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.

 

Więcej informacji na stronie: www.akademiapolskiegofilmu.pl.

17.10.2011