Aktualizacja kosztorysu PO Produkcja filmowa

Kolejnym krokiem podjętym przez Polski Instytut Sztuki Filmowej w celu przeciwdziałania negatywnemu wpływowi epidemii COVID-19 na branżę filmową jest dostosowanie kosztorysu PO Produkcja Filmowa do potrzeb rynku filmowego.

Rozumiejąc problemy środowiska, wynikające m. in. z ponoszonych strat i zwiększonych kosztów, Dyrektor Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej Radosław Śmigulski podjął decyzję o włączeniu wkładów rzeczowych producenta w podstawę, od której naliczane są koszty ogólne. Zatem aktualnie mogą one wynosić do 7% sumy środków, uwzględniającej również wkład rzeczowy producenta.

Zmiana została już wprowadzona do pliku z kosztorysem i jest dostępny tutaj.

17.04.2020