Al Este de Lima – zgłoszenia

Trwa nabór filmów na Festiwal Filmowy Al Este de Lima.

Festiwal Al Este de Lima

Festiwal Al Este de Lima należy, obok  À l’Est du Nouveau we Francji i Al Este del Plata w Argentynie, do sieci wydarzeń, których celem jest promocja filmów pochodzących z Europy Centralnej i Wschodniej.

Zgłoszenia do 15 kwietnia

W tym roku odbędzie się 8. edycja festiwalu. Organizatorzy czekają na filmy fabularne, dokumentalne i animowane. W przypadku konkursu Al Este temat filmu jest dowolny. Przy zgłoszeniach do sekcji Fokus organizatorzy czekają na filmy, których głównym tematem będzie społeczna rola kobiet i ich dyskryminacja w XXI wieku. Zgłoszenie filmu do wszystkich sekcji jest bezpłatne. Uzupełniony formularz zgłoszeniowy można wysyłać do 15 kwietnia 2017 roku.

Regulamin oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie: www.alestedelima.com/en/noticia/al-este-de-lima-viii-opens-its-call-for-entries.

Festiwal Filmowy Al Este de Lima odbędzie się w dniach 7-17 czerwca 2017 roku.

Na podstawie informacji prasowej 

02.03.2017