Alokacja PO "Produkcja filmowa"

Z powodu znaczącego zwiększenia liczby promes przechodzących w umowy w roku 2010, Polski Instytut Sztuki Filmowej uprzejmie informuje, że alokacja Programu Operacyjnego „Produkcja Filmowa” jest na wyczerpaniu.
W związku z tym apelujemy o rozważne składanie wniosków o dofinansowanie oraz informujemy, że w sesji 3/2010 (termin do 30 czerwca br.) Dyrektor PISF będzie miała do dyspozycji tylko środki, jakie w ciągu najbliższych dwóch miesięcy zostaną uwolnione w wyniku utraty ważności wcześniej wydanych decyzji o dofinansowaniu.

17.06.2010