Angielska strona SARA

Sąd Arbitrażowy Rynku Audiowizualnego(SARA) przy Krajowej Izbie Producentów Audiowizualnych w Warszawie uruchomił anglojęzyczną wersję strony internetowej.

 

Strona SARA w języku angielskim

 

Dzięki nowej funkcjonalności strona SARA staje się praktycznym narzędziem informacyjnym, który dostarcza podstawowych wiadomości zarówno o działalności sądu, jak i wymogach proceduralnych czy kolejnych etapach postępowania przy składaniu pozwu, również w języku angielskim. Ma to szczególne znaczenie przy współpracy międzynarodowej i ewentualnym wpisywaniu klauzuli arbitrażowej do zawieranych umów z partnerami zagranicznymi.

 

Na stronie Sądu Arbitrażowego Rynku Audiowizualnego dostępne są wszystkie podstawowe dokumenty regulujące działalność SARA, w tym między innymi: Regulamin, Statut, Regulamin Opłat. Obecnie trwają także prace nad uzupełnieniem listy arbitrów o ekspertów międzynarodowych specjalizujących się w zagadnieniach związanych z sektorem audiowizualnym.

 

Strona SARA w języku angielskim: www.international.sara.kipa.pl


Informacja prasowa

20.06.2012