Apel Dyrektora PISF

Nikt nie spodziewał się takiej sytuacji jak obecna, nikt też w prosty sposób nie umie jej zaradzić. Czeka nas bardzo trudny okres, bo nasza branża ucierpiała jako jedna z pierwszych, ale ten czas musimy poświęcić temu, aby podniosła się również jako pierwsza. Przede wszystkim chcę Państwa poinformować, że PISF pracuje nieprzerwanie!

Poradzimy sobie wspólnie z efektem koronawirusa. Wiem to, bo jesteście grupą niesamowitych ludzi, którzy codziennie dokonują rzeczy niemożliwych, ogarniają sytuacje bez wyjścia i załatwiają  rzeczy „nie do załatwienia”! Tak. Taka jest branża filmowa.

Bez Was nie ma społeczeństwa, nie ma kultury i cywilizacji. Otwieracie ludziom oczy na świat, jesteście strażnikami zasad i nadziei, czynników tak ważnych dzisiaj, w dobie kryzysu. Chcę, żeby w tym trudnym czasie jedno było dla Was pewne – Polski Instytut Sztuki Filmowej zna i rozumie sytuację. Nie martwcie się o terminy, promesy, kolejne raty dotacji. Nawet jeśli nasza siedziba czasowo zostanie zamknięta, znajdziemy sposób, by na bieżąco realizować zobowiązania.

Rozpoczęta sesja trwa i będzie trwała, bo raz jeszcze podkreślam  – produkcja filmowa nie może stanąć! Czeka nas trudny czas – ciężkich rozmów, decyzji, kompromisów, mało kolorowych planów na te najbliższą, ale i tę dalszą przyszłość. Jesteśmy na to gotowi i otwarci na dialog z Wami, na wsłuchanie się w wasze potrzeby i perspektywę. Jesteśmy dla Was. Tak, bardziej i mocniej niż kiedykolwiek wcześniej!

Wiem, że dla Was – ludzi czynu – bardziej niż górnolotne słowa liczą się działania. Działamy. W czwartek, 12 marca, w siedzibie PISF, odbyło się spotkanie przedstawicieli branży filmowej. Zrobiliśmy burzę mózgów, rozmawialiśmy o tym, co nas czeka i co powinno się wydarzyć w pierwszej kolejności, ten zwołany ad hoc „sztab kryzysowy” był dla nas niezwykle ważny, bo mogliśmy się wsłuchać w Wasze obawy, pomysły, diagnozy i oczekiwania. Czy mam dziś gotowe rozwiązania na ten kryzys? Nie, tylko szaleniec mógłby je mieć.  Najbliższy  czas to właśnie czas spotkań, rozmów, analiz, planowania, którym przyświeca jeden wspólny cel – dobra przyszłość polskiej kinematografii. Razem damy radę, bo jesteście wyjątkowi! Tymczasem robimy to, co możemy, od czegoś zawsze trzeba zacząć.

Wszelkie zmiany planów produkcyjnych, odwołane zdjęcia, nie tylko filmów, również seriali i reklam, ogólnie wszystko, co dzieje się w branży filmowej, proszę byście kierowali pod specjalnie utworzony adres: przerwanezdjecia@pisf.pl. Chcemy być na bieżąco, musimy wiedzieć, co się dzieje, z jakimi dodatkowymi kosztami poszczególne produkcje muszą się liczyć – wszystko po to, żeby móc szybko reagować i wprowadzać konieczne zmiany. W najbliższych dniach wystąpię do Rady PISF o zwołanie posiedzenia w celu zatwierdzenia przesunięcia środków finansowych z priorytetu Produkcja Filmowa do priorytetu Rozwój Projektu. W sytuacji nadzwyczajnej, uniemożliwiającej organizowanie planów zdjęciowych, zwiększenie środków na dewelopment wydaje się jedynym racjonalnym rozwiązaniem pozwalającym uniknąć całkowitych przestojów w produkcji filmowej. Po konsultacji z kluczowymi przedstawicielami branży filmowej podjąłem decyzję o dodatkowym naborze na priorytet Rozwój projektu.

Równocześnie z satysfakcją informuję, że w wyniku skutecznej egzekucji opłaty z tytułu art. 19 ustawy o kinematografii w IV kwartale roku 2019 udało się zwiększyć całościową kwotę alokacji finansowej na rok 2020 o 12 milionów zł. Dlatego już niedługo wniosę poprawkę do tegorocznych Programów Operacyjnych. Opłata z IV kwartału nadal jest uiszczana, dlatego można założyć, że kwota ta ulegnie jeszcze dodatkowemu zwiększeniu.

W najbliższych dniach ogłoszę skład zespołu zadaniowego  ds. kryzysu w branży audiowizualnej.  Znajdą się w nim czołowi przedstawiciele wszystkich sektorów branży filmowej oraz organizacje branżowe. Zespół będzie na bieżąco analizował sytuację na rynku i wypracuje krótko oraz długoterminowy program naprawczy sektora audiowizualnego.

Polski Instytut Sztuki Filmowej rozpoczął już intensywne prace nad monitoringiem rozmiarów strat branży filmowej spowodowanych epidemią. Jednocześnie apeluję do wszystkich firm o przesyłanie pod adres: przerwanezdjecia@pisf.pl  wszelkich informacji o trwających zdjęciach, odwołanych zdjęciach, wszelkich innych zawieszonych i przerwanych pracach produkcyjnych, mających skutki finansowe. Dane zgromadzone w ten sposób będą stanowiły podstawę do ewentualnego wystąpienia do polskich władz o udzielenie wsparcia finansowego na pokrycie części strat polskiej branży filmowej. Oszacowanie ich rozmiarów to nasze wspólne zadanie.

Podjąłem już inicjatywę w zakresie zmian legislacyjnych, dotyczącą możliwości wydłużenia okresu obowiązywania już udzielonych promes. Jednocześnie informuję o wstrzymaniu biegu wszystkich terminów, będących w gestii mojego urzędu. O to samo zamierzam wystąpić do wszystkich nadawców telewizyjnych będących producentami filmów, tak by producenci uzyskali pewność braku sankcji umownych wynikających z niezawinionych przez nich opóźnień.

Zgodnie z rozwiązaniem zaproponowanym przez Prezydenta Polskiej Akademii Filmowej Dariusza Jabłońskiego, zamierzam wystąpić z propozycją legislacyjną o pilne utworzenie funduszy ubezpieczeń dla branży filmowej. Obecnie trwają też rozmowy z Europejskim Klubem Producentów  (EPC) w celu uzgodnienia jednolitego stanowiska zakresu i warunków pomocy dla branży producentów filmowych i broadcaster’ów.

O innych działaniach będziemy informowali na bieżąco.

Polska kinematografia przetrwała wiele, wiele osiągnęła, przetrwa i to. Jestem z Wami myślami i całym sercem. Polska branża filmowa to wielka i wspaniała rodzina i jesteśmy w tym wszystkim razem, pamiętajcie.

Radosław Śmigulski

14.03.2020