Apel filmowców do Ministra Kultury

Z inicjatywy Stowarzyszenia Film 1,2 środowisko filmowe wystosowało apel do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dotyczący przekształceń państwowych studiów i wytwórni filmowych oraz planów utworzenia nowej jednostki pod nazwą Polskie Centrum Kinematografii.

 

Sygnatariusze apelu piszą m.in.: „W szczególności nasza uwaga skierowana jest na przekształcane przez MKiDN tak ważne instytucje polskiego kina, jakimi są Studia Filmowe (dawne Zespoły Filmowe): Kadr, Oko, Perspektywa, Tor, Zebra oraz wytwórnie filmowe: Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych w Warszawie i Wytwórnia Filmów Fabularnych we Wrocławiu, a także plany nowych inwestycji w Łodzi i Warszawie.

 

Apelujemy do Pana, jako do osoby prowadzącej przekształcenia w dziedzinie kinematografii, o przeprowadzenie otwartych konsultacji społecznych, na których MKiDN przedstawi swoje plany oraz sposób i cel ich przeprowadzenia. W ramach konsultacji możliwe będzie zarówno określenie zasad przeprowadzania konkursów na stanowiska dyrektorów nowo utworzonych państwowych instytucji kultury, jak również misji tych publicznych jednostek organizacyjnych i ich szczególnego miejsca na konkurencyjnym rynku produkcji filmowej.

Otwarta konsultacja społeczna, której oczekuje coraz większa część opinii publicznej, jest jedynym możliwym sposobem przeprowadzenia debaty nad przyszłą działalnością i sposobem zarządzania ww. publicznymi instytucjami filmowymi.”

 

Apel został podpisany przez 380 przedstawicieli świata filmu i kultury polskiej. Wśród sygnatariuszy są m.in.: Jacek Bławut, Ryszard Bugajski, Leszek Dawid, Tadeusz Drewno, Jolanta Dylewska, Sławomir Fabicki, Andrzej Fidyk, Mariusz Grzegorzek, Dariusz Jabłoński, Andrzej Jakimowski, Jan Kidawa-Błoński, Katarzyna Klimkiewicz, Bartek Konopka, Joanna Kos-Krauze, Krzysztof Krauze, Marek Król, Kazimierz Kutz, Borys Lankosz, Marek Lechki, Marcel Łoziński, Maciej Strzembosz, Piotr Szulkin, Marcin Wrona, Anna Wydra, Maria Zmarz-Koczanowicz.

 

Więcej informacji: www.film12.org.

28.06.2012