Apel o odpowiedzialność środowiska filmowego

Branżę filmową czeka ciężka próba, nie tylko w wymiarze finansowym i organizacyjnym, ale również moralnym. W środku recesji, wywołanej przez pandemię koronawirusa, nadchodzi czas na test uczciwości i solidarności szeroko pojmowanego środowiska filmowców. Próba ta polega na wspólnym powstrzymaniu nieuczciwych praktyk rynkowych i jeśli zakończy się sukcesem, wyjdziemy z tego kryzysu mocniejsi i bardziej profesjonalni niż dotychczas, świadomi siły łączących nas więzów. 

Dlatego apelujemy o powstrzymanie stopniowo pojawiających się złych praktyk rynkowych, stosowanych przez część podmiotów, które próbują wymuszać jednostronnie korzystne zmiany ogólnie przyjętych warunków kontraktów. W realiach przerwanych produkcji podmioty te mogą mylnie sądzić, iż posiadają negocjacyjną przewagę. Jednak dramatyczne okoliczności, w których ucierpieli wszyscy, nie mogą skutkować wymuszaniem niesprawiedliwych rozwiązań prawnych i finansowych! Stanowi o tym nie tylko prawo, ale również etyka zawodowa oraz cywilizacyjny odruch, polegający na pielęgnowaniu wysokich standardów biznesowych. Wykorzystywanie trudnej sytuacji rynkowej z pewnością do nich nie należy. Jest to skrajnie nieetyczne narzędzie, które szybko może okazać się bronią obosieczną i uderzy w twórców poprzez ograniczenie możliwości zarobkowania na osłabionym i skurczonym rynku pracy. 

Musimy wszyscy mieć pełną świadomość, iż produkcje filmów, zarówno tych przerwanych w trakcie zdjęć, jak i przygotowujących się do startu, zostały przygotowane i sfinansowane przez różne podmioty obecne na rynku według ściśle określonych warunków finansowych. Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że w obecnej sytuacji nie ma takiego podmiotu, który byłby w stanie podnieść swój wkład. Odwrotnie, obyśmy nie stali przed faktem, iż niektóre z tych podmiotów mogą być zmuszone swój wkład ograniczyć. Jeśli którykolwiek, nawet najmniejszy z tych warunków finansowych miałby się zmienić, istnieje prawdopodobieństwo graniczące z pewnością, iż ten film już nie powstanie. 

Apelujemy o niewymuszanie dodatkowych kosztów wynagrodzeń osobowych, a także kosztów związanych z zapewnieniem prawidłowego powrotu ekip na plany filmowe. Branża filmowa nigdy nie była branżą niezależnych bytów, gdzie popyt wpływa na podaż i cenę towaru. To gęsto tkana sieć powiązań, która wyzwala twórczy ferment, ale nadaje mu zarazem pragmatyczny, biznesowy wymiar. Dlatego nie wolno nam przedkładać własnych, partykularnych interesów nad dobro całego środowiska. Nawet wbrew tymczasowej logice zysku musimy pamiętać o oddziaływaniu poszczególnych ogniw na cały łańcuch zależności. Silna produkcja i dystrybucja to stabilne i pewne jutro dla aktorów, reżyserów, kin, festiwali. To międzynarodowe sukcesy, za którymi idą inwestorzy, zagraniczni koproducenci, instytucje finansujące. Renomy nie da się zbudować z dnia na dzień, ale stracić można. W czasie kryzysu tym bardziej musimy umacniać renomę polskiego kina i budować zaufanie w relacjach biznesowych.  

Powrót do znanej nam rzeczywistości zawodowej wymaga zrozumienia, odpowiedzialności i współdziałania wszystkich reprezentantów branży filmowej. Nie ma akceptacji dla prób wprowadzania nieuczciwych praktyk rynkowych, wykorzystujących fałszywe argumenty związanie z pandemią koronawirusa w Polsce. W interesie całego rynku jest racjonalne i adekwatne do obecnej sytuacji podejście do współpracy między twórcami, ekipami, producentami, dystrybutorami, kinami oraz podmiotami finansującymi.

Radosław Śmigulski – Dyrektor Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej
Dariusz Jabłoński w imieniu Polskiej Akademii Filmowej
Jacek Bromski w imieniu Stowarzyszenia Filmowców Polskich
Leszek Kopeć – Dyrektor Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni
Marlena Gabryszewska w imieniu Stowarzyszenia Kin Studyjnych
Alicja Grawon-Jaksik w imieniu Krajowej Izby Producentów Audiowizualnych
Klaudia Śmieja-Rostworowska w imieniu Polskiej Gildii Producentów
Urszula Malska w imieniu United International Pictures Poland
Mariusz Łukomski – Prezes Zarządu Monolith Films Sp. z o.o.

15.05.2020