A. Reinhart o "Polsce Światłoczułej"

Podczas 37. Gdynia Film Festival Arthur Reinhart w rozmowie z Aleksandrą Różdżyńską podsumowuje pierwszy rok działalności projektu „Polska Światłoczuła”, który został wyróżniony Nagrodą Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w kategorii „Krajowe wydarzenie filmowe”.

 

10.05.2012