Badanie na temat dostępu do finansowania dla sektorów kultury i kreatywnych

Trwa badanie na temat dostępu do finansowana dla sektorów kreatywnych, kultury i audiowizualnego.

Badanie jest anonimowe, a jego celem jest ocena barier, z jakimi w swoich działaniach muszą się mierzyć firmy i organizacje kulturalne, audiowizualne, a także te zaangażowane w szeroko rozumiany przemysł kreatywny. Komisja Europejska uzyskane w ten sposób informacje wykorzysta nie tylko do przyjrzenia się lukom w finansowaniu, ale też zdobędzie informacje na temat instrumentów finansowych dopasowanych do potrzeb wymienionych sektorów.

Badanie potrwa do 19 kwietnia. Link do ankietay znajduje się na stronie Kreatywnej Europy: http://kreatywna-europa.eu/badanie-komisji-europejskiej-na-temat-dostepu-do-finansowana-dla-sektorow-kultury-i-kreatywnych-zapraszamy-do-udzialu/.

Informacja prasowa


11.04.2018