Baltic Sea Docs – zgłoszenia

20. Baltic Sea Forum for Documentaries odbędzie się w dniach 7-11 września w Rydze. Trwa nabór projektów.

Zgłoszenia do 7 czerwca

Na program wydarzenia składają się – warsztat dla wybranych projektów przygotowujący ich twórców do pitchingu (7-9 września) oraz pitching (10-11 września), po którym nastąpią indywidualne spotkania z przedstawicielami z branży filmowej. Forum koprodukcyjne Baltic Sea Docs jest przeznaczone dla dokumentalistów z krajów nadbałtyckich i byłych krajów bloku wschodniego. W wydarzeniu mogą brać udział także projekty z innych krajów, tematycznie związane z regionem. Za zgłoszenie i uczestnictwo w wydarzeniu organizatorzy nie pobierają żadnych opłat. W wydarzeniu wezmą udział 24 projekty. Każdy producent może zgłosić maksymalnie 3 projekty.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie: http://balticseadocs.lv/industry/guidelines/.

Na podstawie informacji prasowej

24.05.2016