"Beats of Freedom" wygrywa festiwal w Finlandii

W minioną sobotę w fiń­skim Oulu zakoń­czyła się czwarta edycja MusiXine - międzynarodowego festiwalu poświęconego muzycz­nym dokumen­tom. Spo­śród dziewięciu fil­mów biorących udział w kon­kur­sie za naj­lep­szy został uznany pol­ski „Beats of Freedom. Zew wolności” - historia o począt­kach rocka w Polsce.

 

W kon­kur­sie festiwalu MusiXine, który miał miej­sce w Oulu w Fin­lan­dii w dniach 17 - 19 marca, pojawiły się filmy róż­norodne tematycz­nie  -  od tych ukazujących kulisy historii brytyj­skiej muzyki pop po obrazy opowiadające o narodzinach muzyki reg­gae czy o japoń­skiej muzyce współczesnej. W programie festiwalu znalazł się rów­nież pol­ski akcent w postaci filmu autor­stwa dwójki reżyserów, Woj­ciecha Słoty oraz Leszka Gnoiń­skiego – „Beats of Freedom. Zew wol­no­ści” i to on właśnie zdobył główną nagrodę na fiń­skim festiwalu.

Jury MusiXine, w skład którego wchodzili: Mar­garita Jimeno  -  reżyser i scenarzystka z Nowego Jorku, Petri Varis  -  producent festiwalu Rokumentti w fiń­skim Joen­suu, oraz Janne Nyys­sönen  -  dzien­nikarz i krytyk muzyczny, uzasad­niło swój wybór w następujący spo­sób:

– Beats of Freedom to inspirujący i bar­dzo ważny film, ukazujący w ener­getyczny spo­sób pewien wycinek historii, jakim jest upadek komunizmu, a także powstanie muzyki jako kreatyw­nej siły do walki z opresją. Woj­ciech Słota i Leszek Gnoiń­ski, wykorzystując materiały archiwalne, dźwięk, muzykę i wywiady, stworzyli nie­zwykły obraz. Przy­wołując nie tak dawno minione wydarzenia ze świata polityki, film pol­skich reżyserów zwraca się do współ­czesnego widza, bez względu na jego wiek czy pochodzenie. Ta muzyka jest czymś więcej niż produk­tem. I jest obowiąz­kiem dla każ­dego słuchacza.

 

Źródło informacji: www.polishdocs.pl.

22.03.2011