Białostocki Konkurs Filmowy 2017

Do 28 lipca 2017 potrwa nabór wniosków na Białostocki Konkurs Filmowy 2017. 

Miasto Białystok ponownie ogłasza konkurs w ramach Białostockiego Funduszu Filmowego. Twórcy filmowi promujący Białystok mogą się starać maksymalnie o 130 tysięcy złotych. Pieniądze zostaną przeznaczone na zakup usług promocyjnych. Budżet konkursu to 200 tysięcy złotych.

Konkurs dotyczy produkcji filmu fabularnego (pełnometrażowego, tj. o długości ponad 55 minut), filmu dokumentalnego, serialu telewizyjnego lub filmu animowanego. Wyprodukowany materiał powinien być związany z Białymstokiem. Ma przyczynić się do kulturalnej, turystycznej i gospodarczej promocji miasta, a także budowania jego pozytywnego wizerunku.

Nabór wniosków do 28 lipca 2017

Poprzedni konkurs filmowy, ogłoszony w kwietniu, został unieważniony. „Tym razem na wnioski czekamy do 28 lipca. Liczymy na nowe pomysły i różnorodność zgłaszanych projektów” – mówi zastępca prezydenta Białegostoku Rafał Rudnicki.

Zwycięzcy konkursu nawiążą z Miastem współpracę promocyjną. Pieniądze – maksymalnie 130 tys. zł na jeden projekt – zostaną przeznaczone na wykonanie usług promocyjnych podczas realizacji produkcji filmowych. Możliwe jest wyłonienie jednego lub kilku laureatów. Wsparcie finansowe nie może przekroczyć połowy kosztów realizacji produkcji.

W konkursie może wziąć udział każdy, kto prowadzi działalność gospodarczą w zakresie produkcji filmowej. Jednocześnie musi posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny i osobowy umożliwiający realizację projektu. Wnioski są dostępne na stronie www.bip.bialystok.pl. Można je składać osobiście lub przesyłać pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 1, z dopiskiem na kopercie „Konkurs Produkcji Filmowych na 2017 rok”.

Zgłoszone do konkursu produkcje jury oceni pod kątem:

  • znaczenia filmu dla promocji Białegostoku,
  • dotychczasowego dorobku uczestnika (w przypadku debiutantów – promotora),
  • walorów artystycznych, poznawczych, humanistycznych i etycznych filmu,
  • harmonogramu realizacji projektu, a także jakości strategii finansowania i potencjału produkcyjnego,
  • zaangażowania rozpoznawalnych osobowości branży filmowej i artystycznej w realizację produkcji.

Na tej podstawie jury wyłoni najlepsze prace konkursowe i rekomenduje je Prezydentowi Miasta Białegostoku wraz z proponowaną kwotą.

Do ubiegłorocznej edycji konkursu filmowego zgłoszono jedenaście propozycji filmowych. Wyłoniono trzech laureatów. Przyznano wsparcie finansowe w wysokości 200 tys. zł. Realizowane są trzy produkcje filmowe: „Rock and Roll Eddie” (reż. Tomasz Szafrański), „Czarna Dama” (reż. Bartek Tryzna) oraz „17 dni, które zadecydowały o Polsce” (reż. Leszek Staroń).

Źródło informacji: www.bialystok.pl/pl/wiadomosci/aktualnosci/bialostocki-konkurs-filmowy.html

26.06.2017