„Bycie fair to dobry sposób na bycie” – konkurs filmowy

Legalna Kultura ogłosiła konkurs filmowy, którego tematem jest korzystanie z legalnych źródeł kultury. Zwycięski film będzie można zobaczyć podczas 44. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.

Nagrodzone filmy będą także prezentowane jako oficjalne spoty Legalnej Kultury w ramach programów edukacyjnych, podczas wydarzeń kulturalnych, na stronach, w serwisach społecznościowych Legalnej Kultury oraz w mediach.

„Nieważne czy i co studiujesz, czy jesteś amatorem, czy profesjonalnym filmowcem. Nieważne czy nakręcisz film telefonem komórkowym, robisz animacje, czy posłużysz się starą kamerą 16 mm. Liczy się wyłącznie Twoja kreatywność, chęć podzielenia się swoimi przemyśleniami i spostrzeżeniami oraz refleksja odbiorców – w myśl przesłania, że kultura jest narzędziem, które zmienia świat, docierając do serc i umysłów”, piszą organizatorzy.

Zgłaszane filmy mogą trwać maksymalnie minutę. Wbrew pozorom to bardzo dużo. Tyle trwał film braci Lumiere „Wyjście robotników z fabryki”, od którego w 1895 roku zaczęła się historia kina.

Nadesłane prace oceniać będzie jury Konkursu Filmów Krótkometrażowych na 44. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, które przyzna nagrody finansowe komplementarnie z nagrodami rzeczowymi:

  • I nagroda: 5 tys. zł i Microsoft Surface Go
  • II nagroda: 3 tys. zł i Microsoft Surface Go
  • III nagroda: 1,5 tys. zł i Microsoft Surface Go

Termin zgłaszania filmów upływa 10 września 2019 roku.

Filmy, mające charakter dzieła autorskiego, mogą zgłaszać osoby fizyczne lub prawne, a także zespoły twórców.

Prawa autorskie do filmów nie mogą być w żaden sposób ograniczone ani naruszać praw autorskich i dóbr osobistych osób trzecich. Wszystkie materiały wykorzystane w filmie – np. muzyka, filmy, zdjęcia, książki, ilustracje, gry i inne – muszą pochodzić z legalnych źródeł, nie mogą naruszać praw autorskich i dóbr osobistych osób trzecich.

W konkursowych filmach można korzystać z logo Legalnej Kultury oraz innych materiałów dostępnych w Biurze Prasowym Legalnej Kultury.

Szczegółowe założenia merytoryczne konkursu, tryb składania prac, wymogi techniczne zostały zawarte w regulaminie konkursu.

Wszystkie szczegółowe informacje znajdują się na stronie: legalnakultura.pl

Na podstawie informacji prasowej


10.07.2019