Catherine Trautmann nowym prezydentem Eurimages

15 grudnia, podczas sesji Komitetu Eurimages w Krakowie, wybrano nowego prezydenta Funduszu. Została nim Catherine Trautmann.

Eurimages w Krakowie

Do Krakowa, na zaproszenie Prezydenta miasta Jacka Majchrowskiego oraz Dyrektor Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej Magdaleny Sroki, przyjechali przedstawiciele 37 krajów członkowskich Funduszu Rady Europy wspierającego koprodukcje filmowe i dystrybucję europejskiego kina. Fundusz działa od 1988 roku i wsparł do tej pory 1810 europejskich koprodukcji kwotą 540 milionów euro.

Catherine Trautmann

Catherine Trautmann urodziła się w Strasburgu. Posiada doskonałą wiedzę na temat filmowego i audiowizualnego sektora, jest długotrwałą zwolenniczką ochrony i promowania różnorodności kulturowej. Sprawowała ważne urzędy zarówno w strukturach rządowych, jak i europejskich. Była m.in. francuskim ministrem kultury i komunikacji w latach 1997-2000, członkiem francuskiej delegacji Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, a następnie bardzo aktywnym posłem Parlamentu Europejskiego przez 18 lat.

Catherine Trautmann zastąpi Jobsta Ploga, który szefował Eurimages od 2009 roku. Trautmann zacznie sprawować funkcję 1 stycznia 2017 na okres dwuletniej kadencji.

16.12.2016