Cyfrowa Strefa Twórców - spotkanie w kinie Kultura

Polski Instytut Sztuki Filmowej, Polsat Cyfrowy, Plus, Polsat, Ipla, Mówi Serwis zapraszają na spotkanie, podczas którego zostanie zaprezentowany nowy program Grupy Polsat dedykowany twórcom i producentom filmowym oraz podpisanie porozumienia o współpracy PISF i Grupy Polsat.

11 maja (środa), godz. 12.00, kino Kultura w Warszawie

W spotkaniu wezmą udział: Magdalena Sroka dyrektor Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej oraz przedstawiciele Grupy Polsat: Agnieszka Odorowicz (Członek Zarządu Cyfrowego Polsatu S.A.), Maciej Stec (Członek Zarządu Telewizji Polsat Sp. z o. o. i Zarządu Cyfrowego Polsatu S.A.), Aleksander Myszka (Członek Rady Nadzorczej Cyfrowego Polsatu S.A., Polkomtelu Sp. z o. o. i Telewizji Polsat Sp. z o. o., Członek Rady PISF) i Andrzej Papis (Prezes Zarządu Dystrybucja Mówi Serwis Sp. z o. o. Sp. k.).

Cyfrowa Strefa Twórców

Cyfrowa Strefa Twórców to nowy program Grupy Polsat, którego głównym celem jest zwiększenie zaangażowania spółek Grupy Polsat w produkcję, koprodukcję i dystrybucję filmową poprzez uatrakcyjnienie i zacieśnienie współpracy pomiędzy spółkami Grupy Polsat a środowiskiem audiowizualnym.

Spotkanie jest współorganizowane przez Stowarzyszenie Filmowców Polskich i Krajową Izbę Producentów Audiowizualnych.

05.05.2016