Cyfrowe kino w Starachowicach

16 marca, po trwającym trzy lata remoncie, otwarte zostało Kino Kultura w Starachowickim Centrum Kultury w Starachowicach.

Modernizacja i cyfryzacja ze wsparciem PISF

Kino Kultura w Starachowicach zostało zmodernizowane i scyfryzowane. Remont trwał 3 lata i kosztował prawie 1 milion 800 tysięcy złotych. Połowę tej kwoty stanowi dofinansowanie z PISF – Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, w ramach Programu Operacyjnego „Rozwój kin”. Pozostałą kwotę pokryło miasto Starachowice oraz Starachowickie Centrum Kultury.

Uroczyste otwarcie kina

Podczas uroczystej gali dyrektor SCK Tomasz Kordeusz zainaugurował działalność starachowickiego kina pod nową, zmienioną nazwą – Kino Kultura. Wśród zaproszonych gości była pełnomocnik dyrektora PISF ds. Upowszechniania Kultury Filmowej i Promocji, Anna Sienkiewicz-Rogowska. W trakcie uroczystości goście obejrzeli m.in. prezentację multimedialną dotyczącą początków historii starachowickiego kina. Pokazane zostało także nowe logo kina, które zaprojektował jego dyrektor Tomasz Kordeusz.

Długa droga do modernizacji i cyfryzacji

Pierwsze wnioski o dofinansowanie na modernizację kina w ramach Programu Operacyjnego „Rozwój kin” zostały złożone do Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w 2010 roku. Z uwagi na kompleksowość prac remont składał się z wielu etapów. W ciągu trzech lat wymieniono nagłośnienie na system Dolby Surround, zamontowano ekran o wymiarach 10×5 metrów, zaprojektowano i wybudowano kabinę projekcyjną pod montaż projektora cyfrowego, zakupiono projektor cyfrowy o rozdzielczości 4K, zgodny ze standardami DCI wraz z zestawem do projekcji trójwymiarowej. Wykonano adaptację akustyczno-izolacyjną sali kinowo-widowiskowej i sufitu oraz konstrukcji wsporczej pod widownię. Remont zakończył się zakupem i montażem foteli kinowych. Obecnie kino wyposażone jest w 383 miejsca siedzące.

PISF ratuje małe kina

– Kino ma wieloletnią tradycję, były wielkie oczekiwania jak to wszystko będzie wyglądać – mówi dyrektor kina Tomasz Kordeusz. – Ostatnie etapy remontu zupełnie zmieniły wygląd sali kinowej. W weekend mieliśmy mnóstwo widzów, nowy wygląd wywołuje zachwyt, pojawiły się nawet brawa. Udało nam się zdążyć z remontem przed otwarciem wielosalowego multipleksu, który buduje się w Starachowicach. Nie osiągnęlibyśmy tego bez wsparcia Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, który ratuje małe kina.

Specjalny program

– Przewagą takich instytucji kulturalnych jak nasza jest to, że możemy pokazywać dobre filmy, organizować koncerty, wystawy i inne akcje oraz łączyć je ze spotkaniami z twórcami – opowiada o planach na zwiększenie atrakcyjności kina Kultura Tomasz Kordeusz. – Od przyszłego tygodnia zaczynamy czwartkowy wieczór tygodnia filmem „Zabić bobra”. Od kwietnia będziemy pokazywać etiudy studentów z Łódzkiej Szkoły Filmowej, które będą dodatkiem do filmu. Chcemy to zrobić w ciekawej formule, żeby były wartością dodaną do normalnego seansu. Tak, jak kiedyś kronika filmowa niosła pewne wieści publicystyczne, tak my teraz będziemy próbowali przemycać polską sztuką filmową przed komercyjnymi filmami. Myślę, że spotka się to z pozytywnym przyjęciem w odróżnieniu od tych kilkunastu minut reklam, które muszą pojawiać się przed każdym seansem w kinie komercyjnym. Poza tym metodą na zwiększenie atrakcyjności małych kin jest łączenie różnych dziedzin sztuki. Nie boję się wyzwań takich, jak łączenie projekcji filmu z koncertem i z przeniesieniem tego do internetu. Już teraz mamy taką możliwość dzięki spółce Internetowe Centrum Kultury. Na dostępne serwery możemy nagrywać nasze wydarzenia i w ten sposób zwiększać dostęp do sztuki.

Budowanie społeczności lokalnej wokół kina

Celem jaki stawia sobie kino Kultura jest aktywizacja ludzi poprzez sztukę filmową. – Będziemy zachęcać ludzi do kręcenia swoich filmów i angażowania się w życie społeczności lokalnej za pośrednictwem kamery czy innego medium – mówi Tomasz Kordeusz i dodaje: – Dobrym pomysłem byłoby rozwinięcie projektu Filmoteki Szkolnej i stworzenie Filmowych Domów Kultury, które wyposażane byłyby w pracownie filmowe, wokół których kręciłoby się życie społeczności lokalnych. To byłaby wielka szansa dla ludzi, gdyby w tych małych miejscowościach mieli możliwość zobaczenia efektów swojej pracy twórczej. W naszym kinie jesteśmy otwarci na lokalność, na twórców z danego regionu, miasta. Chciałbym żeby kino Kultura spełniało dużą rolę w promowaniu lokalnych twórców i tworzeniu dialogu oraz dyskusji między ludźmi, twórcami kultury oraz władzą. Kino musi stać się miejscem filmotwórczym, przez takie animacje stworzy się środowisko, a z takich małych grup twórczych wyrastają później świetni artyści.

Nie koniec zmian

– Trzeba podnosić kompetencje kulturowe, w wyludniających się miastach stworzenie dobrej oferty jest bardzo ważne i w dużej mierze podpowiada ludziom: poczekaj, nie trzeba wyjeżdżać nigdzie daleko i nie trzeba też spędzać każdego dnia przed telewizorem. Duże miasta bardzo skorzystały w ostatnim czasie, mają nowe filharmonie, teatry, galerie. Małe miasta powinny dostać większe wsparcie, żeby stać się bardziej atrakcyjne programowo – mówi Tomasz Kordeusz. – Szukamy środków na remont kawiarni, która w przyszłości będzie miejscem gdzie można napić się wina i podyskutować o obejrzanym filmie. Foyer wykorzystywalibyśmy jako galerię wielofunkcyjną. Moglibyśmy wysyłać naszych ludzi na plany filmowe, organizować wystawy plakatów, fotosów z planów zdjęciowych – mówi Tomasz Kordeusz.

Historia kina w Starachowicach

Przed wybuchem wojny istniały w Starachowicach trzy kina stałe. Po wojnie swoją działalność zaczęło kino „Star”. Od 1992 do 1998 roku kino w Starachowicach nie działało. W tym okresie przez krótki czas wznowiono działalność kina pod patronatem Starachowickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego. 1 września 1998 rozpoczęło działalność Kino Miejskie Starachowickiego Centrum Kultury. 23 maja 2011 starachowickie kino przystąpiło do Sieci Kin Studyjnych i Lokalnych. Kino Kultura należy również do Sieci Polskich Kin Cyfrowych.

Program Operacyjny „Rozwój kin”

W ramach Programu Operacyjnego Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej „Rozwój kin” można składać wnioski o dofinansowanie w ramach dwóch priorytetów: cyfryzacji i modernizacji kin. Celem programu jest tworzenie warunków powszechnego dostępu do dorobku polskiej, europejskiej i światowej sztuki filmowej, wspieranie działalności kin oraz poprawa warunków funkcjonowania instytucji filmowych i dostosowanie kin do cyfrowego standardu wyświetlania filmów. Do tej pory w ramach Sieci Polskich Kin Cyfrowych, programu realizowanego przez PISF przy współudziale Filmoteki Narodowej, znalazło się 114 kin w 101 miejscowościach. Wszystkie kina należą jednocześnie do Sieci Kin Studyjnych i Lokalnych. Następna możliwość ubiegania się o dotacje na cyfryzację i modernizację kin dostępna będzie od 1 lipca 2014. Szczegółowe informacje o zasadach składania wniosków znajdują się na stronie Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.

 

Strona Kina Kultura: sck.org.pl/kino.

 

Magdalena Wylężałek

31.03.2014