Deklaracja Pekińska filmowców

W Pekinie zakończył się wczoraj trzydniowy kongres World Cinema Alliance, światowej organizacji zrzeszającej stowarzyszenia i twórców filmowych z Europy, Azji i Ameryki. Jego uczestnicy przyjęli tzw. Deklarację Pekińską.

 

Deklarujemy nasze głębokie poparcie dla międzynarodowych produkcji filmowych i audiowizualnych, będących wyrazem różnorodności kulturowej. Potwierdzamy nasze przekonanie, iż film nie jest tylko produktem handlowym; jest formą sztuki, uznajemy jego bogactwo i wkład kulturotwórczy na poziomie humanistycznym, odzwierciedlający różnorodność doświadczeń, pragnień i dziedzictwa. Potwierdzamy nasze poparcie dla Konwencji UNESCO o ochronie różnorodności kulturowej i rekomendujemy ustanowienie światowego funduszu, który wspierałby filmy odzwierciedlające kulturową różnorodność, piszą w niej uczestnicy.

 

Gospodarzem pekińskiej konferencji był Związek Filmowców Chińskich, a organizatorem World Cinema Alliance. Wzięli w niej udział m.in. Pierre Henri Dumont, dyrektor Szwajcarskiego Stowarzyszenia Autorów, Francisco Aguilera, dyrektor Wydziału Międzynarodowego Generalnego Stowarzyszenia Autorów Hiszpanii. Polskę reprezentowali: prezes SFP Jacek Bromski oraz Joanna Kos-Krauze i Krzysztof Krauze.           

 

Liczną grupę uczestników stanowili filmowcy azjatyccy z Chin, Korei, Wietnamu i Japonii. Ponieważ na rynkach azjatyckich jednym z największych problemów branży audiowizualnej jest ogromna skala piractwa, dużą część obrad poświęcono właśnie tej sprawie. Azjatyccy twórcy filmowi chcą walczyć z piractwem właśnie z pomocą organizacji WCA, poprzez skuteczny lobbing i wsparcie międzynarodowe.

 

Tematami publicznych dyskusji były także ochrona własności intelektualnej i praw autorskich (co jest ogromnym problemem na przykład w Chinach), dystrybucja filmów i programów w internecie, a także współpraca  między stowarzyszeniami filmowymi w audiowizualnymi w zakresie zwalczania piractwa i ochrony praw autorów filmowych.

 

World Cinema Alliance to międzynarodowa organizacja audiowizualna, założona w 2007 roku, zrzeszająca twórców filmowych i filmowe stowarzyszenia twórcze z pięciu kontynentów. Głównym celem organizacji jest ochrona koncepcji kina artystycznego jako współczesnej dziedziny sztuki, prawa twórców filmowych do oryginalnej wypowiedzi, ich autorskich praw ekonomicznych i moralnych w świecie industrializacji i globalizacji. Siedziba organizacji mieści się w Brukseli i w Krakowie. Stowarzyszenie Filmowców Polskich jest jednym z głównych założycieli organizacji.

 

Więcej informacji na stronie Stowarzyszenia Filmowców Polskich.

30.11.2009