Development Kreatywny nabór do 30 września

Szkoła Wajdy prowadzi nabór na kurs Development Kreatywny, który umożliwia zdobycie wiedzy o praktycznym przygotowaniu oraz profesjonalnym prowadzeniu procesu developmentu filmu.

Program

Na kurs składają się: wykłady, warsztaty, indywidualne konsultacje oraz spotkania typu case study. Zajęcia prowadzone przez uznanych i doświadczonych filmowców mają na celu właściwe przygotowanie preprodukcji projektu filmowego. Duży nacisk kładziony jest ponadto na pracę nad materiałem literackim, prezentację projektu i poszukiwania współproducentów. Kurs rozwija wiedzę o wybranych zagadnieniach dotyczących własności intelektualnej, z naciskiem na etap developmentu. Podczas procesu edukacyjnego dokonywana jest również analiza przygotowanego projektu z pracującymi w branży filmowej specjalistami różnych profesji. Uczestnicy Developmentu Kreatywnego mają bezpośredni kontakt z profesjonalistami z branży. Nabywają oni także dodatkowych umiejętności, jak: wystąpienia publiczne, budowanie strategii festiwalowej, negocjacje oraz zarządzanie zespołem. Zdobyte kompetencje pomagają potem zaplanować i poprowadzić współpracę z twórcami filmowymi. Są one także bardzo pomocne przy realizacji profesjonalnej produkcji, wzmacniają umiejętności biznesowe, marketingowe, a także uczulają na erudycję kulturową, jak i artystyczną.

O procesie developmentu, jego strukturze i specyfice mówią podczas zajęć tacy producenci jak Maciej Strzembosz, Agnieszka Odorowicz, Alicja Grawon-Jaksik, Małgorzata Jurczyk, Katarzyna Kozłowska, Joanna Malicka, Sławomir Rogowski, Anna Bławut czy Edward Miszczak.

Uczestnicy Developmentu Kreatywnego mają dostęp do materiałów i wykładów kursu Online Kamera oraz może brać udział w zajęciach innych Programów realizowanych w Szkole.

Nabór trwa do 30 września.

Więcej informacji: http://wajdaschool.pl/development-kreatywny-dla-producentow-filmowych/.

Informacja prasowa 

05.09.2017