Development - projekt pojedynczy i TV Programming: rozpoczęto nabór wniosków

Komisja Europejska opublikowała dwa nowe wezwania skierowane do europejskich producentów filmowych w ramach komponentu MEDIA Programu Kreatywna Europa. W zależności od rodzaju i stanu zaawansowania projektu, niezależne firmy producenckie mogą ubiegać się o dofinansowanie projektów z obszaru Development – projekt pojedynczy (EACEA 18/2015) lub TV Programming (EACEA/21/2015).

Development – projekt pojedynczy (EACEA 18/2015)

Celem obszaru dofinansowania jest zwiększenie zdolności producentów audiowizualnych w zakresie rozwijania projektów o potencjale międzynarodowym. Wnioski mogą składać niezależne europejskie audiowizualne firmy producenckie, które funkcjonują legalnie od co najmniej 12 miesięcy i mogą przedstawić udowodnione osiągnięcia oraz posiadają przynajmniej 50% praw do projektu.

Kwalifikowalne są działania związane z rozwojem następujących projektów:

 • development pojedynczego projektu filmowego (fabularnego, animowanego lub dokumentu kreatywnego) o minimalnej długości 60 minut przeznaczonego przede wszystkim do dystrybucji kinowej;
 • development pojedynczego projektu filmowego przeznaczonego przede wszystkim do emisji telewizyjnej oraz eksploatacji na platformach cyfrowych: filmy fabularne (pojedyncze lub seriale) o całkowitej długości minimum 90 minut; filmy animowane (pojedyncze lub seriale) o całkowitej długości minimum 24 minuty; kreatywne filmy dokumentalne (pojedyncze lub seriale) o całkowitej długości minimum 50 minut.

Pierwszy dzień zdjęciowy (lub odpowiednik) zgłoszonego projektu nie może być zaplanowany w okresie 8 miesięcy od daty złożenia wniosku.

Dofinansowanie jest przyznawane w formie bezzwrotnego grantu i ma postać kwoty zryczałtowanej:

 • 60 000 € w przypadku animacji,
 • 25 000 € w przypadku dokumentu kreatywnego,
 • 30 000 € w przypadku fabuły jeśli szacowany budżet produkcji jest niższy niż 1,5 miliona €,
 • 50 000 € w przypadku fabuły jeśli szacowany budżet produkcji jest równy/wyższy niż 1,5 miliona €.

Terminy aplikacji: 19 listopada 2015, godz. 12:00 oraz 21 kwietnia 2016, godz. 12:00.

Więcej informacji znajduje się tutaj.

TV Programming (EACEA/21/2015)

Celem obszaru dofinansowania jest zwiększenie zdolności podmiotów sektora audiowizualnego w zakresie tworzenia europejskich utworów audiowizualnych o potencjale umożliwiającym ich rozpowszechnianie w Europie i poza nią oraz w zakresie sprzyjania powstawaniu europejskich i międzynarodowych koprodukcji, w tym z udziałem nadawców telewizyjnych. O dofinansowanie mogą aplikować niezależne firmy producenckie, które chcą wyprodukować europejski film (fabularny, animowany lub dokument kreatywny) realizowany przy udziale co najmniej trzech nadawców z różnych państw członkowskich Unii Europejskiej lub uczestniczących w komponencie MEDIA Programu Kreatywna Europa. Wnioskodawca musi być większościowym producentem utworu, jeśli chodzi o prawa autorskie.

Kwalifikowalne są działania związane z realizacją następujących projektów:

 • film fabularny (projekt pojedynczy lub serial) o minimalnej długości 90 minut; w przypadku seriali fabularnych dopuszczalne są także kontynuacje, albo 2-gi i 3-ci sezon;
 • dokument kreatywny (projekt pojedynczy lub serial) – o minimalnej długości 50 minut;
 • film animowany (projekt pojedynczy lub serial) – o minimalnej długości 24 minuty. W przypadku projektów dokumentalnych i animowanych 2-gi i 3-ci sezon nie kwalifikują się. Utwory, które zaplanowano jako seriale o wspólnej strategii marketingowej muszą być zgłoszone jako seriale. Pojedynczych odcinków serialu nie można rozkładać na osobne aplikacje.
 • serial fabularny (minimum 6 odcinków x min. 45 minut); o kwalifikowanym budżecie produkcji co najmniej 10 000 000 €; wymagana jest koprodukcja z firmą producencką z innego kraju uczestniczącego w komponencie MEDIA Programu Kreatywna Europa.

Wysokość dofinansowania:

 • do 12,5% kwalifikowalnych kosztów (maksymalnie 500 000 €) w przypadku filmów fabularnych i animowanych,
 • do 20% kwalifikowalnych kosztów (maksymalnie 300 000 €) w przypadku dokumentów kreatywnych,
 • do 10% kwalifikowalnych kosztów (maksymalnie 1 000 000€) w przypadku seriali fabularnych (minimum 6 odcinków x min. 45 minut), o kwalifikowanym budżecie produkcji co najmniej 10 000 000 €.

Terminy aplikacji: 3 grudnia 2015, godz. 12:00 oraz 26 maja 2016, godz. 12:00

Więcej informacji znajduje się tutaj.

Spotkanie informacyjne dla producentów

8 października odbędzie się spotkanie informacyjne przeznaczone dla niezależnych producentów audiowizualnych podczas którego zostaną szczegółowo omówione poszczególne schematy dofinansowania: Development projektu pojedynczego (terminy aplikacji: 19 listopada 2015 i 21 kwietnia 2016), TV Programming (terminy aplikacji: 3 grudnia 2015 i 26 maja 2016) oraz Development pakietu projektów (termin aplikacji: luty 2016). Spotkanie odbędzie się 8 października o godz. 14:00 w warszawskim kinie Iluzjon – sala Mała Czarna. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc należy zgłosić chęć uczestnictwa na adres: aleksandra.leszczynska@kreatywna-europa.eu. W temacie wiadomości, wpisując „SPOTKANIE DLA PRODUCENTÓW”.

Szczegóły na temat warunków i sposobu aplikacji znajdują się na stronie www.kreatywna-europa.eu/media. W przypadku pytań prosimy o kontakt z Creative Europe Desk Polska.

Informacja prasowa

30.09.2015