Digital Production Challenge 2014

Do 23 września wydłużono nabór zgłoszeń się na międzynarodowe warsztaty Digital Production Challenge. Warsztaty odbędą się w Polsce w dniach 13-15 listopada 2014.

Założenia

Głównym założeniem 2,5 dniowego programu Digital Production Challenge (DPC) jest zaprezentowanie producentom, producentom wykonawczym oraz kierownikom produkcji i post-produkcji:

  • możliwości produkcji i post-produkcji (workflow) na rynku europejskim oraz pozycjonowania w nich konkretnych projektów dokumentalnych lub fabularnych,
  • podziału zadań i komunikacji w procesie produkcji i post-produkcji pomiędzy różnymi specjalistami,
  • zalet i wad dystrybucji i archiwizacji cyfrowej.

Dla kogo?

W warsztatach weźmie udział 35 profesjonalistów. Główną grupę docelową stanowią producenci, kierownicy produkcji oraz kierownicy postprodukcji. Warunkiem złożenia aplikacji jest posiadanie profesjonalnego doświadczenia pracy przy produkcjach filmów fabularnych lub dokumentalnych. Uczestnicy mogą (ale nie muszą) zgłaszać swoje projekty fabularne / dokumentalne znajdujące się w fazie w pre-produkcji (od nisko do wysokobudżetowych). Projekty będą zaprezentowane w formie pitchingu i omówione na warsztatach.

Opłaty

Opłata za udział w warsztatach wraz z kosztami zakwaterowania i wyżywienia wynosi 450 euro. W cenę nie są wliczone koszty podróży.

O warsztatach

Program DPC ma za zadanie wzmocnienie interdyscyplinarnej współpracy w środowisku audiowizualnym między zespołami produkcyjnymi a post-produkcyjnymi. DPC umożliwia rozwój umiejętności europejskich profesjonalistów filmowych i wymianę doświadczeń z zakresu produkcji i dystrybucji cyfrowej, ze szczególnym naciskiem na produkcje niskobudżetowe (200 000 euro do 1 mln euro) i średniobudżetowe (2 mln Euro). Druga część warsztatów dotyczyć będzie nowych możliwości dystrybucyjnych produkcji cyfrowych. Przedstawione zostaną prezentacje przykładowych problemów związanych z dystrybucją, wyświetlaniem i archiwizacją materiałów cyfrowych oraz propozycje ich rozwiązań.

 

Więcej informacji, formularz zgłoszeniowy oraz pełny program warsztatów: www.focal.ch/digiprodchallenge/.

 

Na podstawie informacji prasowej

28.07.2014