Digital Production Challenge

W dniach 28 – 30 listopada odbędą się w Warszawie międzynarodowe warsztaty Digital Production Challenge. Nabór na szkolenie został przedłużony do 11 i 22 listopada. Dzięki specjalnym stypendiom opłata dla uczestników z Polski jest mniejsza i wynosi 100 Euro.

Założenia

Głównym założeniem 2,5 dniowego programu Digital Production Challenge (DPC) jest zaprezentowanie producentom, producentom wykonawczym oraz kierownikom produkcji i post-produkcji:

  • możliwości produkcji i post-produkcji (workflow) na rynku europejskim oraz pozycjonowania w nich konkretnych projektów dokumentalnych lub fabularnych,
  • podziału zadań i komunikacji w procesie produkcji i post-produkcji pomiędzy różnymi specjalistami,
  • zalet i wad dystrybucji i archiwizacji cyfrowej.

Program DPC

ma za zadanie wzmocnienie interdyscyplinarnej współpracy w środowisku audiowizualnym między zespołami produkcyjnymi a post-produkcyjnymi. DPC umożliwia rozwój umiejętności europejskich profesjonalistów filmowych i wymianę doświadczeń z zakresu produkcji i dystrybucji cyfrowej, ze szczególnym naciskiem na produkcje niskobudżetowe (200 000 Eur do 1 mln Euro) i średniobudżetowe (2 mln Euro).

 

Druga część warsztatów dotyczyć będzie nowych możliwości dystrybucyjnych produkcji cyfrowych. Przedstawione zostaną prezentacje przykładowych problemów związanych z dystrybucją, wyświetlaniem i archiwizacją materiałów cyfrowych oraz propozycje ich rozwiązań.

Warsztaty

W warsztatach weźmie udział 35 producentów, producentów wykonawczych, kierowników produkcji i post-produkcji z Europy, mających doświadczenie profesjonalne w produkcji filmów fabularnych lub dokumentalnych. Uczestnicy aplikując mogą (ale nie muszą) złożyć projekt swojego filmu (od nisko- do wysokobudżetowych), będącego w fazie pre-produkcji. Językiem wykładowym jest angielski.

Przedłużony nabór

Nabór dla osób z projektem trwa do 11 listopada, a dla osób bez projektu do 22 listopada. Opłata za uczestnictwo producentów z Polski to 100 Euro. Zgłoszenia odbywają się za pośrednictwem strony www.digiprodchallenge.net.

 

Digital Production Challenge to program szkoleniowy dla producentów, producentów wykonawczych, kierowników produkcji i postprodukcji, organizowany w 2013 roku po raz piąty przez Szwajcarską Fundację FOCAL, przy wsparciu Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej oraz Wajda Studio.

 

Informacja prasowa

06.11.2013