Dofinansowania Lubelskiego Funduszu Filmowego 2015

Cztery projekty filmowe dostały wsparcie w ramach tegorocznego Konkursu Lubelskiego Funduszu Filmowego.

Promocja Lublina

Przedmiotem konkursu, jak co roku, było przygotowanie materiału programowego polegającego na produkcji: filmu fabularnego, serialu telewizyjnego, filmu dokumentalnego lub filmu animowanego, przeznaczonego do emisji w telewizji lub w Internecie oraz prezentowania podczas festiwali filmowych, związanego z Lublinem, który może się przyczynić do kulturalnej, turystycznej i gospodarczej promocji miasta, a także budowania jego pozytywnego wizerunku.

Zgodnie z § 2 i § 12 Regulaminu Konkursu, na podstawie oceny Sądu Konkursowego Krzysztof Żuk Prezydent Miasta Lublin postanowił przyznać wsparcie finansowe następującym projektom:

  • „Historia bez cenzury – Unia Lubelska” (kwota dotacji 11 075 zł) – film dokumentalny, reż. Tomasz Okoń, prod. Agencja Produkcji Telewizyjnej i Reklamowej „Big-Art” Tomasz Okoń.
  • „Lublin 1939 – Tajemnica śmierci wojewody” (kwota dotacji 70 000 zł) – film dokumentalny, reż. Hanna Zofia Etemadi, prod. Telewizja Polska S.A. Oddział Terenowy w Lublinie.
  • „Zaczęło się nad Bystrzycą. Podziemne drukarnie Lublina” (kwota dotacji 30 000 zł) – film dokumentalny, reż. Leszek Wiśniewski, prod. Alter Ego Magdalena Kołodziejczyk.
  •  „Żołnierze wyklęci” (kwota dotacji: 30 000 zł) – film dokumentalny, reż. Piotr Weychert, prod. Media Kontakt Sp. z o. o.
03.06.2015