Dostęp do rynków – nabór wniosków

Zostało ogłoszone wezwanie w ramach obszaru dofinansowania „Dostęp do rynków” (EACEA/15/2015) Programu Kreatywna Europa z budżetu na 2016 rok. Termin składania aplikacji upływa 28 stycznia 2016 o godz. 12:00 w południe.

Dofinansowanie – dla kogo i na jaki cel?

Dzięki niniejszemu schematowi grantowemu istnieje możliwość pozyskania dofinansowania na rzecz organizacji wydarzeń, działań i tworzenia oraz rozwijania narzędzi skierowanych do profesjonalistów, które mają na celu promocję europejskich utworów audiowizualnych oraz ułatwienie profesjonalistom dostępu do rynków w Europie i poza kontynentem. O dofinansowanie mogą się ubiegać: firmy prywatne, organizacje non-profit, stowarzyszenia, organizacje charytatywne, fundacje, gminy oraz urzędy miejskie mające siedzibę w Państwie uczestniczącym w Programie Kreatywna Europa – komponent MEDIA.

W ramach „Dostępu do rynków” podmioty mogą wnioskować o dofinansowanie projektów z zakresu:

  • spotkań koprodukcyjnych, targów filmowych, for pitchingowych (DZIAŁANIE nr 1),
  • tworzenia i rozwijania internetowych narzędzi dla profesjonalistów europejskiego sektora audiowizualnego (DZIAŁANIE nr 2),
  • działań promujących europejską twórczość filmową poprzez tworzenie innowacyjnych sposobów dystrybucji, wspieranie nawiązywania kontaktów i wymiany informacji oraz dobrych praktyk między profesjonalistami (DZIAŁANIE nr 3).

Całkowity budżet przeznaczony w 2016 roku na współfinansowanie projektów szacowany jest na 7 milionów euro. Wkład finansowy Unii Europejskiej nie może przekroczyć 60 % całkowitych kosztów kwalifikowalnych w przypadku działań prowadzonych w państwach uczestniczących w komponencie MEDIA oraz 80 % w przypadku działań prowadzonych poza państwami uczestniczącymi w komponencie MEDIA.

Więcej informacji na temat warunków i sposobu aplikacji znajduje się na kreatywna-europa.eu.

Lista projektów dofinansowanych w zeszłym roku.

Na podstawie informacji prasowej

24.11.2015