"Droga na drugą stronę" i "Konkurs" w programie SXSW

W programie odbywającego się w marcu amerykańskiego festiwalu SXSW znalazły się polskie filmy. Podczas imprezy zaprezentowane zostaną „Droga na drugą stronę” Ancy Damian oraz „Konkurs” Jakuba Cumana. Filmy te były współfinansowane przez PISF.

Sukcesy koprodukcji

„Droga na drugą stronę” zostanie podczas SXSW zaprezentowana w sekcji SX Global, w której obok polsko-rumuńskiej koprodukcji znajdzie się 7 tytułów. Sekcja ta będzie prezentowała najlepsze filmy dokumentalne ze świata. Obok „Drogi na drugą stronę” pokazany zostanie m.in „¡Vivan las Antipodas!” Victora Kossakovsky’ego, który był drugim filmem otwarcia festiwalu w Wenecji.

 

Film „Droga na drugą stronę” był dotychczas prezentowany na kilku międzynarodowych festiwalach, m.in w Locarno i Londynie. Obraz Ancy Damian nagrodzono 2 nagrodami podczas 27. Warszawskiego Festiwalu Filmowego oraz w Cottbus, otrzymał także nagrodę rumuńskiego Stowarzyszenia Krytyków Filmowych.

 

Oficjalna strona filmu: www.droganadrugastrone.pl.

Muzyczny „Konkurs”

 

W ramach sekcji SXGlobal Shorts wśród 6 tytułów zostanie w Austin pokazany krótkometrażowy film „Konkurs” Jakuba Cumana. Film jest dok­u­ment­alną obser­wacją elim­in­acji Konkursu Chopinowskiego odby­wa­jącego się w 2010 roku. W swoim filmie Cuman stawia pytanie o celowość i sens rywal­iz­a­cji w sztuce, która ocen­i­ana kat­egori­ami spor­tow­ymi i pozbawiana jest swoich najważniejszych cech: intym­ności, nieza­leżności i indywidualności. Film zrealizowano w programie „Pierwszy dokument” Studia Munka. „Konkurs” prezentowano dotychczas m.in. podczas festiwalu Nowe Horyzonty.

 

Więcej informacji o filmie: www.studiomunka.pl.

Amerykański festiwal prezentuje światowe kino

SXSW Film Conference and Festival odbywa się co roku od 1994 r. Jest jednym z elementów, obok SXSW Music i SXSW Interactive festiwalu South by Southwest w Austin w Teksasie. Oprócz pokazów filmowych w programie znajduja się także spotkania i dyskusje z aktorami, reżyserami i producentami. W tym roku w ciągu dziewięciu dni zostanie pokazanych 130 filmów z całego świata, w tym 65 światowych premier. W programie ubiegłorocznego festiwalu znalazły się polskie filmy – „Beats of Freedom – Zew wolności” Leszka Gnoińskiego i Wojciecha Słoty oraz „Jeż Jerzy” autorstwa Wojtka Wawszczyka, Jakuba Tarkowskiego i Tomasza Leśniaka.

SXSW Film odbędzie się w dniach 9-17 marca

Więcej informacji: www.sxsw.com.

09.02.2012