Drugi etap "Kursu za recenzję" rozstrzygnięty

Konkurs „Kurs za recenzje” organizowany przez działające przy SFP Studio Munka wspólnie z miesięcznikiem „Kino” został rozstrzygnięty. Troje finalistów, którzy znaleźli się w drugim etapie, wyłoniło Jury pod przewodnictwem Bożeny Janickiej w składzie: Iwona Cegiełkówna, Anna Maliszewska, Anna Wróblewska i Andrzej Kołodyński. W czwartek 26 września w siedzibie „Kina” odbyło się spotkanie podsumowujące kurs. W jego trakcie ogłoszony został werdykt Andrzeja Kołodyńskiego.

Drugi etap w Gdyni

Mistrzowski Kurs Krytyki Filmowej, czyli drugi etap konkursu „Kurs za recenzje”, odbył się podczas współfinansowanego przez PISF 38. edycji Gdynia – Festiwalu Filmowego. W prowadzonym przez Andrzeja Kołodyńskiego kursie brali udział finaliści pierwszego etapu konkursu.

Trzy Nagrody Głowne

– Uczestnicząc aktywnie w zajęciach wszyscy troje wykazali należyte przygotowanie do prowadzenia działalności w zakresie krytyki filmowej, znajomość i wyczucie aktualnych tendencji widocznych dziś w sztuce kina, otwarcie na nowe formy przekazu, wrażliwość na walory warsztatowe i estetyczne dzieła filmowego oraz zrozumienie potrzeb zróżnicowanej społecznie widowni. Zaprezentowane w trakcie kursu twórcze zaangażowanie i wyrównany poziom uczestników sprawiły, że podjąłem – zgodnie z regulaminem uprawnień – decyzję o przyznaniu trzech równoważnych Nagród Głównych, które otrzymują: Jakub Burzyński, Emilia Sieczka, Bartosz Wróblewski – tak brzmiał werdykt sformułowany przez Andrzeja Kołodyńskiego.

 

Zwycięzcy otrzymali dyplomy pamiątkowe oraz nagrody pieniężne w wysokości 1 500 zł każda.

Kurs ze wsparciem PISF

Konkurs „Mistrzowski Kurs Krytyki Filmowej za recenzje” był współfinansowany przez PISF – Polski Instytut Sztuki Filmowej.

 

Na podstawie informacji prasowej

30.09.2013