Drugi rok „zachęt” w Polsce

Ponad 85 milionów złotych na wsparcie 50 projektów audiowizualnych przyznał Polski Instytut Sztuki Filmowej w 2020 roku w ramach tzw. zachęt. Wśród dofinansowanych projektów znalazło się 20 koprodukcji krajowych, 14 międzynarodowych oraz 16 serwisów.

W ramach „zachęt” w 2020 roku do PISF wpłynęło 77 wniosków, w tym 5 o certyfikat, a 72 o wsparcie finansowe. Instytut przyznał wsparcie na łączną kwotę 85 271 108,17 zł. Średnia kwota wsparcia dla jednego projektu to 1 705 422,16 zł, a najwyższa to 6 699 897,36 zł.

Łączny polski budżet wszystkich projektów (środki, które zostaną wydane w Polsce) to blisko 400 milionów złotych. Ponad połowa z tych środków będzie pochodzić z serwisów.

Wsparcie dla produkcji audiowizualnej w Polsce

Zachęty dla filmowców „30% cash rebate” zostały wprowadzone w lutym 2019 roku w oparciu o ustawę z dnia 9 listopada 2018 r. o finansowym wspieraniu produkcji audiowizualnej. System oferuje zwrot poniesionych w Polsce kosztów produkcji w wysokości maksymalnie 30% polskich wydatków kwalifikowalnych. To systemowe rozwiązanie, którego podstawowym zadaniem jest wspieranie produkcji audiowizualnej w Polsce. Środki finansowe pochodzą bezpośrednio z budżetu państwa, a programem zarządza Polski Instytut Sztuki Filmowej.

Polski system zachęt jest otwarty dla produkcji krajowych i międzynarodowych, dla filmów i seriali fabularnych, animowanych i dokumentalnych. Aby projekt mógł uzyskać wsparcie, jego producenci muszą wydać w Polsce określoną przepisami kwotę pieniędzy, współpracować z polskimi twórcami i ekipami filmowymi oraz zrealizować zdjęcia w polskich lokacjach lub studiach filmowych. Po spełnieniu wymaganych kryteriów wsparcie przyznawane jest automatycznie, nie ma gremium eksperckiego rozdzielającego środki finansowe. Mechanizm oparty jest o kryteria ekonomiczne i prawne, nie artystyczne.

Magnes dla międzynarodowych produkcji

Podobne do polskiego systemy wsparcia produkcji audiowizualnej z powodzeniem funkcjonują w innych europejskich krajach od lat i zaliczają się do najskuteczniejszych narzędzi, dzięki którym poszczególne państwa przyciągają duże międzynarodowe produkcje, niejednokrotnie w gwiazdorskiej obsadzie i z wielomilionowymi budżetami. Więcej informacji o zachętach można znaleźć w zakładce ZACHĘTY

Rejestr złożonych wniosków o przyznanie wsparcia finansowego oraz wydanych certyfikatów potwierdzających spełnienie kryteriów testu kwalifikacyjnego, zgodny z zapisami ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o finansowym wspieraniu produkcji audiowizualnej (art. 6 ust. 1 – 3) dostępny jest tutaj.

22.01.2021