DVD i Blu-ray "Chopin. Filmowe motywy"

W ramach obchodów Roku Chopinowskiego Filmoteka Narodowa prezentuje wydawnictwo DVD i Blu-ray pod tytułem „Chopin. Filmowe motywy” oraz stronę internetową www.filmowychopin.pl.

 

Trzypłytowe wydawnictwo „Chopin. Filmowe motywy” zrealizowane na nośnikach cyfrowych DVD i Blu-ray zawiera poświęcone kompozytorowi filmy fabularne: „Młodość Chopina” z 1951 roku – pierwszy polski film biograficzny o Fryderyku Chopinie w reżyserii Aleksandra Forda oraz współczesny – „Chopin. Pragnienie miłości” Jerzego Antczaka z roku 2002 i dokumentalne, które zawierają materiały filmowe odwołujące się zarówno do młodzieńczych, jak i późniejszych lat życia Chopina oraz relacjonujące przebieg wybranych edycji Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina w Polsce. Wśród nich znajdują się: „Rodem Warszawianin – Wspomnienia z warszawskich Konkursów Chopinowskich” w reżyserii Marii Kwiatkowskiej (1996 r.), „Chopin w Paryżu” Stanisława Grabowskiego (1969 r.), „Mazurki Chopina” (1949 r.) i „Recital Chopinowski w Dusznikach” (1947 r.) Tadeusza Makarczyńskiego. Na szczególną uwagę zasługuje eksperymentalny krótkometrażowy film muzyczny pt. „Utwory Chopina w kolorze” („Color studies of Chopin”), zrealizowany w 1944 roku przez czołowego przedstawiciela lewicującej przedwojennej awangardy filmowej – Eugeniusza Cękalskiego. Na płycie znajdują się, ponadto, zrealizowane przez Filmotekę Narodową wywiady z Jerzym Antczakiem – reżyserem filmu „Chopin. Pragnienie miłości” oraz odtwórcą roli Fryderyka Chopina – Piotrem Adamczykiem. Zwiastun projektu zrealizował Piotr Dumała.

 

Pakiety filmowe wydane zostały w pięciu wersjach językowych, obok polskiego w językach: angielskim, francuskim, niemieckim i hiszpańskim. Zawierają opracowaną przez dr hab. Iwonę Sowińską z Uniwersytetu Jagiellońskiego obszerną broszurę dotyczącą wątków chopinowskich w kinematografii światowej.

 

Wszystkie filmy zostały poddane rekonstrukcji obrazu i dźwięku. Wyjątek stanowi „Chopin. Pragnienie miłości”, do którego Filmoteka Narodowa pozyskała z Telewizji Polskiej materiał jakości HD. Restauracja cyfrowa filmu „Utwory Chopina w kolorze” (maj – październik 2009) na kopii 16 mm jest jednym z pierwszych przeprowadzonych w Filmotece Narodowej projektów zrealizowanych przy użyciu specjalistycznego programu Diamant.

 

Wydawnictwo „Chopin. Filmowe motywy” zostało przekazane placówkom dyplomatycznym i instytucjom kultury w kraju i za granicą. Jest także obecne na polskim stoisku Expo 2010 w Szanghaju.

 

Projekt został zrealizowany przez Filmotekę Narodową dzięki wsparciu finansowemu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina, Biura Obchodów Chopin 2010 oraz Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

 

Strona internetowa www.filmowychopin.pl poświęcona jest obecności Fryderyka Chopina i jego muzyki w kinematografii światowej. Zawiera m.in. zaawansowaną wyszukiwarkę ponad sto tytułów filmów fabularnych, dokumentalnych, związanych z osobą i twórczością Fryderyka Chopina kronik oraz filmów, w których utwory kompozytora stanowią element ilustracji muzycznej.

 

Na stronie znajdują się informacje o przeglądach filmowych poświeconych kompozytorowi, organizowanych przez instytucje kultury w kraju i na świecie we współpracy z Filmoteką Narodową. Strona posiada wersję anglojęzyczną w zakresie wszystkich informacji i funkcji.

 

Oryginalną oprawę graficzną wydawnictwa i stronę internetową zaprojektowała współpracująca od kilku lat z Filmoteką młoda artystka – Ola Kot.

 

Informacja prasowa

20.08.2010