Dzień Europejski - konferencja Programu MEDIA

Konferencja europejskiego przemysłu audiowizualnego „Dzień Europejski” skoncentruje się na możliwościach, jakie otwierają nowe technologie i przyszłe europejskie regulacje finansowe.

Spotkanie otworzy analiza Raportu o Europejskim Kinie Cyfrowym. Potem omówiony będzie obecny stan finansowania kultury audiowizualnej w Europie i plany Programu MEDIA na lata 2014-2020.

Organizatorzy zaprezentują też stronę internetową Olffi, informującą o sposobach produkcji i finansowania filmów w Europie oraz przedstawią program kursu DigiTraining Plus, dotyczącego nowych technologii, jaki planowany jest na przełom sierpnia i września przyszłego roku.

Konferencja będzie się odbywać w godzinach 11.00 – 18.00 w hotelu Berlini Bristol w Rzeymie. Uczestnictwo w niej jest bezpłatne, wymaga jednak wcześniejszej rejestracji.

Zgłoszenia do 25 października, na adres: info@mediadeskitalia.eu.

19.10.2011