Europejskie Warsztaty Producentów EAVE 2011 - ostatni termin!

EAVE (European Audiovisual Entrepreneurs) jest jedną z najważniejszych organizacji oferujących szkolenia dla producentów w Europie.

 

EAVE jest adresowane do producentów filmów fabularnych i dokumentalnych, którzy posiadają doświadczenie producenckie we własnym kraju i chcą poszerzyć działalność o koprodukcje międzynarodowe i produkcję filmową w innych krajach europejskich. EAVE pozwala zdobyć źródłową wiedzę i dołączyć do pan-europejskiej sieci partnerów z przemysłu filmowego. Warsztaty EAVE są otwarte dla przedstawicieli redakcji filmowych publicznych i prywatnych nadawców telewizyjnych, przedstawicieli funduszy filmowych; regionalnych i narodowych, organizatorów targów filmowych i związanych z przemysłem filmowym przedstawicieli administracji publicznej chcących zapoznać się ze współczesnymi wymaganiami koprodukcji filmowych. Każdego roku pięćdziesięciu uczestników z UE i krajów stowarzyszonych zostaje wyselekcjonowanych do udziału w rocznym szkoleniu rozplanowanym na trzy tygodniowe warsztaty.

 

 

Połowa uczestników przyjeżdża z projektami i ma doskonałą okazję na rozwój projektu dzięki współpracy ekspertów i kolegów z innych krajów. Uczestników z projektami zachęcamy do przyjeżdżania na pierwsze dwa warsztaty ze scenarzystami, co jak wiemy z doświadczenia, jest najlepszym sposobem na budowanie relacji producent-scenarzysta, kluczowej dla powodzenia projektu. Uczestnictwo duetu; scenarzysta-producent w indywidualnych spotkaniach ekspertami scenariuszowymi daje najlepsze rezultaty.

 

Podczas pierwszych dwóch warsztatów, w marcu i czerwcu, uczestnicy pracują z ekspertami z każdej dziedziny, jaka jest wymagana do dobrego przygotowania projektu: ekspertami od analizy scenariusza, specjalistami od produkcyjnego i finansowego rozwoju projektu, doradcami od pitchingu, prawnikami, specjalistami od marketingu. Uczestnicy są podzieleni na grupy, które prowadzą doświadczeni europejscy producenci. W trzecim warsztacie, w październiku, bierze udział 40-50 „Decision Makers”, czyli; przedstawicieli redakcji filmowych najważniejszych europejskich nadawców telewizyjnych, przedstawicieli regionalnych i narodowych funduszy filmowych, agentów sprzedaży, dystrybutorów, producentów filmowych. Podczas kilkudniowej sesji pitchingowej rozmawiają z uczestnikami o indywidualnych projektach i planach zawodowych – jest to unikalna okazja przedstawienia siebie i swoich projektów najważniejszym europejskim graczom rynku filmowego.

 

Absolwenci EAVE mają okazję dołączyć do unikalnej sieci aktywnych europejskich producentów filmowych, stanowiących kręgosłup europejskiego przemysłu filmowego. Dodatkowo uczestnicy EAVE mają możliwość skorzystania z partnerstwa EAVE z największymi festiwalami i targami filmowymi świata.

 

 

EAVE przydziela stypendia na pokrycie opłaty za uczestnictwo i/lub kosztów pobytu. Stypendia sa przeznaczone dla około 10 uczestników z 12 nowych państw UE (Rumunia, Słowenia, Węgry, Czechy, Estonia, Polska, Bułgaria, Łotwa, Litwa, Słowacja, Cypr, Malta) oraz dla uczestników krajów pozbawionych mechanizmów finansowania szkoleń filmowych.

 

 

Fundusz Robert Bosch Stiftung wspomaga producentów z Wschodniej Europy oraz Ukrainy, Gruzji, Armenii, Azerbejdżanu, Kazachstanu. Stypendia dla producentów z projektami i bez projektów pokrywają koszty opłaty za uczestnictwo, koszty pobytu i podróży.

 

Rozmowy z kandydatami odbędą się na jesieni 2010,. Wybór uczestników zostanie ogłoszony w grudniu. Warsztaty odbędą się w dniach: 14-21 marca (Luksemburg), 15-22 czerwca (Szwecja), 21-28 października (Szwajcaria).

 

Ostateczny termin zgłaszania aplikacji: 1 października 2010.

 

Dodatkowe informacje i wzór aplikacji można znaleźć na stronie www.eave.org.

 

Informacja prasowa

22.09.2010