Edukacja filmowa i medialna w Polsce


Beata Chmiel, Pełnomocnik Dyrektora PISF ds. badań i rozwoju. Fot. Marcin Kułakowski, PISF

 

23 listopada 2012 w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego odbyła się międzynarodowa konferencja „Edukacja filmowa i medialna w świecie i w Polsce – nowe możliwości oraz studia przypadków”. Jednym z organizatorów wydarzenia był PISF – Polski Instytut Sztuki Filmowej.

Dyskusja o stanie edukacji medialnej

Celem konferencji zorganizowanej wspólnie przez PISF – Polski Instytut Sztuki Filmowej, Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji Uniwersytetu Warszawskiego przy współpracy Instytutu Polonistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego i Eureka Media Sp. z o. o., było rozpoznanie stanu edukacji audiowizualnej i medialnej w świecie i dyskusja nad możliwymi działaniami w Polsce. Udział konferencji wzięli teoretycy i praktycy edukacji audiowizualnej i medialnej z krajów należących do Unii Europejskiej oraz spoza Unii Europejskiej.

Wymiana doświadczeń

– Każdy z nas powinien posiadać pewne zdolności techniczne (…). Jesteśmy tutaj, żeby podzielić się naszymi doświadczeniami. Są z nami dzisiaj reprezentanci wielu krajów. (…) Chcemy się również zastanowić nad znaczeniem edukacji filmowej (…) i nad tym, czy potrzebujemy teorii w edukacji medialnej – mówił inicjator konferencji, doc. Krzysztof Kopczyński z Uniwersytetu Warszawskiego.

Edukacja medialna i audiowizualna w Polsce

Uczestnicy konferencji poznali m.in. wyniki badań i prognozy dotyczące przyszłości edukacji  medialnej i audiowizualnej w Polsce. Dr Piotr Siuda i dr Grzegorz D. Stunża z Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku przedstawili raport z badań „Dzieci sieci”, dotyczący kompetencji komunikacyjnych najmłodszych użytkowników Internetu.

 

– Obszar edukacji formalnej i nieformalnej niestety się ze sobą mijają. (…) Uczniowie cechują się nieznajomością kultury Internetu (…). Szkoła i podstawy programowe bardzo często mówią o multimediach, ale najczęściej sprowadza się to do pomocy multimedialnych, które nie są traktowane z należytą powagą. (…) Szkoła jest nastawiona raczej na bierne korzystanie z mediów – mówił Grzegorz Stunża. Pełną wersję raportu można przeczytać na stronie: ikm.gda.pl.

 

Dorota Górecka i Jarosław Lipszyc z Fundacji Nowoczesna Polska opowiedzieli o współfinansowanym przez PISF projekcie „Cyfrowa Przyszłość”, w ramach którego tworzona jest koncepcja programu edukacji medialnej i informacyjnej dla szkół oraz instytucji zajmujących się edukacją nieformalną. Fundacja opublikowała raport o edukacji medialnej i audiowizualnej w Polsce. Stworzyła również „Katalog kompetencji medialnych i informacyjnych”, który można znaleźć na stronie cyfrowaprzyszlosc.pl.

 

– Katalog stanowi naszą propozycję nauczania. (…) Koncentrujemy się również na tworzeniu materiałów edukacyjnych dla nauczycieli zajmujących się edukacją medialną. Zależy nam na kształceniu kompetencji miękkich, analizie, niż na obsłudze narzędzi technicznych. (…) Mamy nadzieję, że zobaczymy, jak te zasoby działają w praktyce – mówiła Dorota Górecka. 

Program Edukacji Medialnej i Audiowizualnej ze wsparciem PISF

– Media tworzą naszą kulturę. Nasze społeczeństwo i kultura (…) są kształtowane przez informacje i obrazy, które docierają do nas prze media. (…) Weryfikacja systemu edukacji nigdy nie wydawała się tak nagląca, jak teraz. To główne założenie programu PEAM, który został wymyślony przez Polski Instytut Sztuki Filmowej i Uniwersytet Warszawski (…) – mówiła Beata Chmiel, Pełnomocnik Dyrektora Polskiego Instytutu Sztuki Filmowe ds. badań i rozwoju.

 

Celem Programu Edukacji Audiowizualnej i Medialnej jest przeprowadzenie badań na temat edukacji medialnej i audiowizualnej w Polsce, na podstawie których eksperci przygotują nowe programy edukacji każdego szczebla. Nad 10-letnim projektem PEAM pracują wspólnie PISF – Polski Instytut Sztuki Filmowej oraz Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji UW. Projekt „Wykonanie fazy przygotowawczej etapu I projektu PEAM (Program Edukacji Audiowizualnej i Medialnej)” jest współfinansowany przez PISF – Polski Instytut Sztuki Filmowej.

Filmoteka Szkolna – przykład powszechnej edukacji filmowej

Anna Sienkiewicz-Rogowska, Pełnomocnik Dyrektora PISF kierująca Działem Upowszechniania Kultury Filmowej i Promocji Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej opowiedziała o programie edukacyjnym „Filmoteka Szkolna”. Idea programu opiera się na powszechności. Dostęp do zestawów filmów opracowanych tematycznie przez naukowców z zakresu filmoznawstwa, kulturoznawstwa, medioznawstwa, pedagogiki i psychologii mają wszystkie szkoły ponadpodstawowe w Polsce. Program ma otwartą formułę, która umożliwia prowadzenie zajęć w zróżnicowany sposób: w systemie lekcyjnym i pozalekcyjnym.

 

– Dokonaliśmy bardzo precyzyjnego rozbioru nowej podstawy programowej i postanowiliśmy wyjść z propozycjami, które będą wpisywały się w te podstawy i odniosło to naprawdę sukces (…). Ta podpowiedź chwyciła i ilość projektów filmowych w szkołach naprawdę mocno wzrosła. (…) Kolejnym krokiem, do którego się przygotowujemy, jest udostępnienie filmów w oparciu o Internet, takie szkolne VOD (…). W drugim zestawie pojawi się więcej filmów współczesnych. (…) „Wesele” Andrzeja Wajdy będzie zestawione z „Weselem” Wojciecha Smarzowskiego. (…) – mówiła Anna Sienkiewicz-Rogowska.

Konferencja ze wsparciem PISF

Konferencja „Edukacja filmowa i medialna w świecie i w Polsce – nowe możliwości oraz studia przypadków” została zorganizowana przez PISF – Polski Instytut Sztuki Filmowej i Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji Uniwersytetu Warszawskiego przy współpracy Instytutu Polonistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego i Eureka Media Sp. z o. o.

 

Strona pojektu PEAM: www.come.uw.edu.pl/peam.

Strona Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku: ikm.gda.pl.

Strona projektu Cyfrowa Przyszłość: cyfrowaprzyszlosc.pl.

Strona Filmoteki Szkolnej: www.filmotekaszkolna.pl.

 

Paulina Bez

26.11.2012