Ekran 2011: nabór zgłoszeń

Mistrzowska Szkoła Reżyserii Filmowej Andrzeja Wajdy ogłasza nabór na 7. edycję Międzynarodowego Programu Szkoleniowego dla Profesjonalistów Filmowych: EKRAN 2011.

 

Kto powinien aplikować?

Profesjonaliści z bardzo dobrą znajomością języka angielskiego.

EKRAN opiera się na pracy zespołowej profesjonalistów z różnych dziedzin filmowych. Głównymi uczestnikami są europejscy reżyserzy lub scenarzyści/reżyserzy, którzy mają już na koncie film pełnometrażowy albo kilka krótkometrażowych. Scenarzysta/reżyser zgłasza swój własny scenariusz, natomiast reżyser zgłasza scenariusz, nad którego rozwojem będzie pracował ze swoim scenarzystą. Uczestnikami aplikującego zespołu są:

 • reżyser lub scenarzysta/reżyser
 • scenarzysta lub współscenarzysta
 • producent zaangażowany w projekt
 • operator (nieobowiązkowo) 

Jak aplikować?

Aplikacja w języku angielskim powinna zawierać:

 • CV wszystkich członków zespołu – 3 egzemplarze w jęz. polskim, 1 egz. w jęz. angielskim
 • treatment (maximum 10 stron) – 3 egz. w jęz. polskim, 1 egz. w jęz. angielskim
 • list intencyjny od producenta lub firmy produkcyjnej – 1 egzemplarz w jęz. polskim, 1 egz. w jęz. angielskim
 • formularz (do ściągnięcia na www.wajdaschool.pl/31) podpisany przez wszystkich członków zespołu – 1 egzemplarz w jęz. angielskim
 • film lub filmy reżysera – 1 egzemplarz
 • filmografia (w obu językach) i fragmenty pracy operatora – 1 egzemplarz

Aplikacje z Polski i krajów Europy (poza Niemcami, Szwajcarią, Norwegią, Węgrami i Holandią, gdzie selekcji dokonują Partnerzy programu) należy przesłać do 15 listopada 2010 roku na adres:

 

EKRAN
Mistrzowska Szkoła Reżyserii Filmowej Andrzeja Wajdy
ul. Chełmska 21
00-724 Warszawa

Aplikacji nie odsyłamy.

 

Jak będzie przebiegała rekrutacja?

Wstępna selekcja – na poziomie lokalnym – zostanie dokonana na podstawie materiałów nadesłanych do 15 listopada 2010 . W styczniu 2011 kandydaci zostaną powiadomieni o wynikach wstępnej selekcji drogą mailowa. Wybrani kandydaci odbędą rozmowy z Wojciechem Marczewskim, szefem EKRAN-u.

O EKRANIE

 

EKRAN to europejski projekt szkoleniowy dla profesjonalistów filmowych, skupiający się na kreatywnym procesie pre-produkcji. Jego głównym założeniem jest rozwój projektu poprzez realizację 2 scen ze scenariusza . Ekran umożliwia znalezienie właściwego tonu dla filmu i strategii wizualizacji, rozwijanie umiejętności opowiadania historii obrazami, możliwość eksperymentowania z castingiem i próbami aktorskimi, opracowanie aspektów strategii marketingowej filmu na etapie developmentu.

 

Program EKRAN-u obejmuje:

 • rozwój treatmentu/scenariusza, grupowe i indywidualne analizy treatmentów/scenariuszy
 • przygotowanie do zdjęć; casting, storyboard i indywidualne konsultacje z tutorami
 • zdjęcia; konsultacje z opiekunami artystycznymi
 • montaż; konsultacje z opiekunem artystycznym
 • analiza zrealizowanych scen – indywidualna i grupowa
 • pitching; indywidualna i grupowa prezentacja projektów
 • strategie produkcyjne i marketingowe dla projektu; indywidualne i grupowe konsultacje z tutorami

Każdy z 11 uczestniczących w Ekranie projektów jest reprezentowany przez grupę składającą się z reżysera, scenarzysty, producenta oraz (opcjonalnie) operatora. Kurs EKRAN zakłada ścisłą współpracę całego zespołu i ma być pierwszym krokiem na drodze do realizacji filmu.

 

EKRAN organizowany jest we współpracy z europejskimi partnerami: fundacją Focal ze Szwajcarii, internationale filmschule z Kolonii, NordheinWestfalen Filmstiftung z Dusseldorfu, Akademią Filmową i Teatralną z Budapesztu, Holenderskim Instytutem Filmowym oraz Polskim Instytutem Sztuki Filmowej.

 

EKRAN jest współfinansowany przez program Unii Europejskiej Media Training.

 

Dotychczas odbyło się 6 edycji programu: w 2004, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010:

 • na podstawie scenariuszy rozwijanych podczas Ekranu powstało 7 filmów pełnometrażowych („Teraz ja” Anny Jadowskiej, nagrodzony na FPFF w Gdyni w 2006 za najlepszy debiut, „Out of ropes” Fulvio Berlusconi’ego, premiera na IFF w Locarno 2007, „Ma salama Jamil” Omara Shargavi’ego, wyprodukowany przez Zentropę) „Coeur animal” Séverine Cornamusaz oraz „Songs of love and hate”, Katalin Gödrös, „Ki” Leszka Dawida, „Lęk wysokości” Bartka Konopki.
 • „Bunker 5″ Harry’ego Flotera dostał nagrodę za najlepszy niemiecki scenariusz – „Deutschen Drehbuchpreis” w 2005 roku
 • kolejne projekty są w trakcie produkcji
 • wśród producentów projektów EKRANU znaleźli się m.in. Zentropa (Lars von Trier),„Les Films du Fleuve” (Jean Pierre i Luc Dardenne), Pandora Film Studio (Karl Baumgartner), Peter Rommel Productions (Peter Rommel) teamWorx Television & Film GmbH (Christian Granderath), RFF International (Stefan Kitanov) oraz Ventura Film (Andreas Pfaeffli, Elda Guinetti).

 

Wykładowcy i tutorzy Ekranu to: Andrzej Wajda, Volker Schloendorff, Alexander Sokurov, Wojciech Marc­zewski (twórca i szef programu EKRAN) Programme, Agnieszka Holland, Jerzy Zieliński, Morgens Rukov (Dania); Ildiko Enyedi (Węgry); Udayan Prasad, Paweł Pawlikowski, Witold Stok, Nigel Orrillard, Marilyn Milgrom, Alan Fountain (Anglia), Antoine Jaccoud (Szwajcaria), Roshanak Behesht Nedjad (Niemcy).

 

Program EKRAN-u 2011:

SESJA I  ( 28 luty – 5 marca 2011)
6 dni

Uczestnicy: reżyserzy i scenarzyści/reżyserzy, współscenarzyści.

Podczas pierwszej sesji zostaną ustalone główne metody pracy. Projekty zostaną omówione i poddane ocenie podczas analiz grupowych i indywidualnych. Uczestnicy spotkają się z reżyserem castingu i scenografem w celu przygotowania obsady i miejsc zdjęciowych do scen z własnego scenariusza realizowanych na drugiej sesji.

 

SESJA II (11 – 21 kwietnia 2011)
11 dni

Uczestnicy: reżyserzy, scenarzyści/reżyserzy, współscenarzyści i producenci.

Sesja poświęcona dalszym omówieniom projektów i aspektom kreatywnej pre-produkcji: znaczeniu obiektu zdjęciowego, wizualizacji za pomocą storyboardu, castingu, porozumieniu z aktorami, kompozycji obrazu. Kluczowym zadaniem będzie  sfilmowanie wybranych ze scenariuszy uczestników scen z udziałem 2-3 polskich aktorów mówiących po angielsku. Każdy z uczestników będzie miał do dyspozycji czas na próby z aktorami, przygotowanie storyboardu do sceny, jeden dzień zdjęć i jeden dzień montażu.

Specjalnie dla producentów we współpracy z EAVE (jednym z najlepszych programów szkoleniowych dla producentów w Europie) odbędą się grupowe i indywidualne analizy projektów oraz pitching. Na kolejną sesję producenci przygotują pakiety producenckie.

Sesja zakończy się prezentacją i omówieniem zrealizowanych scen, oraz spotkaniem z reżyserem castingu i scenografem w celu przygotowania scen na trzecią sesję.

 

SESJA III (6 – 17 czerwca 2011)
12 dni 

Uczestnicy: reżyserzy, współscenarzyści, producenci, operatorzy.

W zajęciach uczestniczyć mogą operatorzy oraz 2 aktorów z krajów uczestników, wybrani przez reżysera. Każdy z reżyserów nakręci 3-4 minutową scenę z własnego scenariusza we własnym, ojczystym języku. Przygotowania do zdjęć obejmować będzie omówienie strategii reżyserskich, wybór miejsca zdjęciowego, rekwizytów i oświetlenia. Każdy z uczestników będzie miał do dyspozycji czas na próby z aktorami, przygotowanie storyboardu do sceny, jeden dzień zdjęć i jeden dzień montażu. Sesja poświęcona będzie również dalszym grupowym i indywidualnym analizom treatmentów/scenariuszy z naciskiem na zagadnienia: dramaturgia sceny, rozwój postaci, wizualizacja, znalezienie tonu filmu, nakreślenie strategii produkcji i dystrybucji filmu.

Producenci wezmą udział w pitchingu. Sesja zakończy się analizą scen i dyskusją o przyszłości rozwijanych projektów.

Pod koniec programu EKRAN każdy z uczestników będzie mógł zaprezentować potencjalnym producentom i koproducentom rozwinięty pierwszy draft scenariusza, dwie sceny ze scenariusza pokazujące ton filmu, obsadę, i wizualne aspekty projektu.

Ile to kosztuje?

Dzięki wsparciu z programu Media Training udział w kursie jest bezpłatny.

 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: www.ekran.info.pl.

 

Informacja prasowa

27.07.2010